Thomas Taussi

Sosialidemokratiassa lapsen aivot kuuluvat valtiolle

Thomas Taussi
GD Star Rating
loading...

Mille eettiselle ydinajatukselle perustuu järjestelmä, jossa tietyn ikäisillä lapsilla ja nuorilla on oppivelvollisuus, ja oppimateriaalit määrätään valtion opetussuunnitelmista käsin? Opetussuunnitelmien lisäksi koulutus on käytännössä täysin julkista, sillä yksityiskoulut ovat tapauskohtaisia ja luvanvaraisia. Yksityisiä palveluja käyttävä perhe voi joutua rahoittamaan ensin käyttämättä jäävän julkisen palvelun ja vielä käyttämänsä yksityisenkin palvelun. Vaihtoehtoja siis kitketään. Kukaan ei voi kiistää sitä, etteikö valtio pitäisi nuorten koulutusta vahvasti kontrollissaan. Vaikka ihmisellä on oikeus yrittää epätoivoisesti Lue lisää...

Rahaa painamalla ongelmat eivät ratkea

Thomas Taussi
GD Star Rating
loading...
5

Lukuisat poliittiset päättäjät ja talousoppineet ovat jo vuosikausia ehdottaneet vakavien talousongelmien ratkaisuksi yksinkertaista patenttiratkaisua: painetaan lisää seteleitä, luodaan uutta nimellistä rahaa. Aihe on noussut taas ajankohtaiseksi Euroopassa. Suurimmalle osalle maalaisjärkisistä ihmisistä tämä aiheuttaa älyllisiä kouristuksia, sillä eikö rahan painaminen vähennä rahan hintaa? Kyse on kuitenkin tätä vielä monimutkaisemmasta asiasta, jonka vaaroista vain harvat ovat tietoisia. Ensinnäkin rahan painaminen on piilovero ennestään olemassaolevan rahan hallussapitäjille ja tulonsiirto uuden rahan ensimmäisille käyttäjille. Taloudessa jylläävät prosessit ovat Lue lisää...

Kansantalous ei ole väline

Thomas Taussi
GD Star Rating
loading...
6

”Taloustieteessä ei ole kyse tavaroista ja palveluista, vaan siinä on kyse ihmisen valinnoista ja toiminnasta.” – Ludwig von Mises, Human Action  Inhimillisen vapauden kustannuksella tavoiteltavan ns. absoluuttisen turvallisuuden kaipuuta edustaa ylimielisyys ja pilkka vapaata talousjärjestelmää kohtaan. Taloutta kohtaan ylimieliset ihmiset ovat joko lähtökohtaisesti laajan valtiovallan kannattajia tai eivät ajattele talouden olemuksesta riittävän selväjärkisesti. Joka tapauksessa molemmista ajattelutavoista voi politiikassa seurata vapauden syrjäyttäminen poliittisesti johdettujen arvojen toteuttamiseksi. Hyvänä esimerkkinä tästä on Lue lisää...

Uhrittomia rikoksia on turha kriminalisoida

Thomas Taussi
GD Star Rating
loading...
5

On olemassa ihmisyhteisöille pyhäksi koettuja asioita, kuten symboleja, uskontoja tai aatteita, joita halutaan puolustaa. On erikoista, että niitä vaaditaan suojeltavaksi jopa sakon uhalla siitäkin huolimatta, ettei kenenkään erisnimisen henkilön koskemattomuus, omaisuus tai kunnia ole uhattuna.  Lainsäädäntöön on jäänyt autoritaarisuuden jäänteitä, jotka muun muassa kieltävät valtion lipun häpäisemisen. Samoin vanha jumalanpilkkalaki on vain nimellisesti muutettu rikosnimikkeeksi ”uskonrauhan rikkominen”. Se asettaa uskonnollisen vakaumuksen eriarvoiseen asemaan muiden elämänkatomukseen liittyvien vakaumusten kanssa suojaamalla uskontoa Lue lisää...