Kokoomusnuorten arvot

Politiikkamme ydin on arvoissa. Emme siis ole yhdenkään yksittäisen ryhmän etujärjestö.

Periaateohjelmamme mukaan meitä kantavat arvomme ovat vapaus, vastuu ja välittäminen, sivistysmahdollisuuksien tasa-arvoisänmaallisuus ja kansainvälisyys, sekä ekologinen kestävyys.Olemassaolomme ja kaikki tekemisemme perustuvat näihin arvoihin.

Oskar Karlin, flickr.com/oskarlin

Periaateohjelma

Kokoomuksen Nuorten Liiton periaateohjelma valmisteltiin ja hyväksyttiin Helsingissä 24.-26.11.2017 pidetyssä 84. liittokokouksessa. Ohjelmassa käsittelemme yksilön ja yhteiskunnan välistä suhdetta, poliittisen päätöksenteon etiikkaa sekä käsitystämme länsimaisesta sivistyksestä ja oikeusjärjestyksestä.

Periaatteemme mukaan yhteiskunnan tehtävä ei ole päättää, millaista elämää sinun tai minun tulisi elää. Sen sijaan yhteiskunnan tehtävä on luoda edellytykset sille, että jokainen meistä tavoitella omanlaistaan hyvää elämää.  Yhteiskunnan ei tule rajoittaa yksilön vapautta enempää kuin mitä on välttämätöntä toisten yksilöiden vapauden turvaamiseksi.

Poliittista suosiota ei tule tavoitella lupailemalla vastuuttomasti kaikkea hyvää kaikille. Kaikki poliittiset päätökset tulee tehdä vastuullisella ja taloudellisesti, eettisesti ja ekologisesti kestävällä tavalla. Lasku tämän päivän hyvinvoinnista ei saa langeta tulevien sukupolvien työllä maksettavaksi.

Olemme sitoutuneet puolustamaan länsimaista sivistystä ja oikeusjärjestystä. Historialliset esimerkit osoittavat yhtäpitävästi ja aukottomasti, että eniten hyvää sekä aineellisessa että inhimillisessä mielessä on luonut länsimainen valtiojärjestys. Oikeusvaltioperiaatteeseen, edustukselliseen demokratiaan ja vapaaseen markkinatalouteen nojaava yhteiskuntamalli maksimoi sekä yhteiskunnallisen kokonaisedun että yksilöiden vapauden.

Olemme tunnettuja myös isänmaallisuudestamme. Isänmaanrakkaus merkitsee meille vastuuta omasta elinympäristöstä ja toisista ihmisistä. Se on kansallisen perinteen kunnioittamista, vaalimista ja puolustamista. Se merkitsee myös yksilön halua kantaa oma kortensa kekoon isänmaan vapauden ja turvallisuuden takaamisessa.

Lataa periaateohjelma

TAKAISIN YLÖS