Kannustavuus

Yhteiskunnan tulee kannustaa yksilöitä oma-aloitteisuuteen ja vastuuseen sekä itsestään että läheisistään. Yhteiskunnan tulee tarjota sellainen taloudellinen ja henkinen toimintaympäristö, jossa ihmisten on mahdollisimman kannattavaa tavoitella menestystä ja luoda uutta. Toimeliaisuuteen kannustaminen hyödyttää yksilön lisäksi myös koko yhteiskuntaa ja synnyttää hyvinvointia kaikille.

Kokoomusnuorten mielestä esimerkiksi työmarkkinoita ja sosiaaliturvaa tulisi kehittää siten, että työnteko on yksilölle aina kannattavin vaihtoehto. Kokoomusnuoret haluaa yhteiskunnan kannustavan kouluttautumiseen ja jatkuvaan itsensä kehittämiseen ja uuden oppimiseen. Kannustavuutta on myös se, että ahkerasta työstä ja toimeliaisuudesta ei rangaista, vaan ahkeruudesta aina palkitaan.

Iori Goussev flickr.com/igoussev

Liity Kokoomusnuoriin

Me uskomme, että jokainen nuori on kiinnostunut omasta tulevaisuudestaan. Olemme varmoja siitä, että myös sinulla on omia päämääriä ja sanasi sanottavana itseäsi koskeviin päätöksiin.

Kokoomusnuoret on erinomainen väylä tulla kuulluksi. Jokaisen mielipide on tärkeä, ja joukossa on voimaa. Tervetuloa oppimaan vaikuttamista ja vaikuttamaan!

13416899_10157240210250112_4518782477630462764_o

Rekisteriseloste