Mahdollisuuksien tasa-­arvo

Mahdollisuuksien tasa-­arvo merkitsee sitä, että jokaisella suomalaisella on tasavertaiset mahdollisuudet tavoitella menestystä, onnellisuutta ja hyvää elämää. Yhteiskunnan tulee huolehtia siitä, että aivan jokaisella on mahdollisuus hyödyntää omaa osaamistaan ja ahkeruuttaan.

Mahdollisuuksien tasa-arvon tulee kattaa yhteiskunnan kaikki osa-alueet aina koulutuksesta terveydenhuoltoon ja harrastusmahdollisuuksiin saakka. Erityisen tärkeänä Kokoomusnuoret pitää sitä, että jokaisella lapsella ja nuorella on yhtäläiset mahdollisuudet luoda inhimilliset perusedellytykset elämälleen.