Sivistys

Sivistys on yksi eurooppalaisen valistusajattelun kulmakiviä. Sivistys merkitsee yhteiskunnallisen arvona sitä, että kansalaisten kouluttautumista ja sivistystyötä edistetään, sekä poliittiset päätökset pyritään aina tekemään parhaimpaan tietoon nojautuen.

Yksilöitä tulee aina kannustaa tietojen ja taitojen kartuttamiseen sekä koulutuksen että omaehtoisen sivistystyön kautta. Sivistys merkitsee kypsää ja kunnioittavaa suhdetta menneisyyden perintöön sekä avarakatseista ja avointa suhdetta tulevaisuuteen. Se merkitsee samanaikaisesti perinteiden vaalimista ja kykyä ennakkoluulottomaan uudistamiseen.

Miikka flickr.com/arctan