Vapaus

Vapaus merkitsee Kokoomusnuorille ennen kaikkea ihmisen tunnustamista itsenäiseksi yksilöksi. Jokaisella tulee olla vapaus toteuttaa itseään kuten parhaaksi näkee, kunhan ei rajoita muiden ihmisten vastaavaa oikeutta. Kokoomusnuoret puolustavat vapautta kaikilla politiikan osa-alueilla.

Vapauden tulee käytännössä merkitä sanan ja ilmaisun, mielipiteen, uskonnon, omantunnon, maailmankatsomuksen, elinkeinon, kokoontumisen ja järjestäytymisen vapautta. Lisäksi vapauden tulee merkitä vapautta sorrosta, vainosta, mielivallasta ja syrjinnästä. Vapauden toteutumisen elinehtona on demokraattinen ja lakeihin perustuva yhteiskunta. Oikeusjärjestyksen tulee kohdella kaikkia kansalaisia samalla tavalla. Kokoomusnuoret puolustaa vapaata markkinataloutta ja näkee sen keskeiseksi länsimaisten yhteiskuntien edellytykseksi sekä hyvinvoinnin luojaksi.

Ian Sane flickr.com/31246066@N04