Vastuu ja välittäminen

Vapauden kanssa käsi kädessä kulkee vastuu. Yksilön tulee kantaa vastuu omasta elämästään, läheisistään sekä tekemistään päätöksistä että yhteisen isänmaamme hyvinvoinnista.

Välittämistä ei voi eikä pidä ulkoistaa kokonaan yhteiskunnalle. Ihmisen tulee kantaa vastuuta paitsi itsestään, myös lähimmäisistään. Yhteisöllisyys ja lähimmäisenrakkaus eivät saa jäädä yksilöllisyyden varjoon. Vastuu sitoo kaikkia yhteiskunnallisia toimijoita. Päätöksentekijöiden tulee kantaa vastuuta talouden kestävyydestä ja koko yhteiskunnan edusta.

Ben Urs flickr.com/benurs