Liiton tiedotteet ja kannanotot

Poliittiset nuoriso- ja opiskelijajärjestöt: Kansa on puhunut – Rakkaus on perusoikeus

Poliittiset nuoriso- ja opiskelijajärjestöt vaativat kansanedustajilta rohkeutta katsoa eteenpäin tasa-arvoisen avioliittolain käsittelyssä. Nykyinen laki on syrjivä, eikä lain säilyttämiselle nykyisessä muodossa siten löydy kestäviä perusteita. On aika sanoa kyllä yhtäläiselle oikeudelle rakastaa ja tulla tunnustetuksi lain edessä yhdenvertaisena! Yli 160 000 ihmistä allekirjoitti kansalaisaloitteen ja noin 700 yritystä ja yhteisöä on osoittanut tukensa tasa-arvoiselle avioliittolaille. Useiden mielipidemittausten mukaan Suomen kansa on lakialoitteen puolesta. Erityisesti nuoren sukupolven kannalta on tärkeää, että Lue lisää...

Kokoomusnuoret: Valtiovarainministeri Antti Rinne on vieraantunut työelämästä ja työväestä.

- ”Valtiovarainministeri Rinteen ehdotus nollatuntisopimusten kieltämisestä kirpaisisi eniten maamme nuorisoa ja nuoria aikuisia. Nollatyösopimusten poisto ei tarkoittaisi nykyistä enempää vakituisia työsuhteita, vaan ainoastaan keskittäisi nykyisin tarjolla olevat työtunnit yhä harvemmille”, sanoo Kokoomusnuorten puheenjohtaja Susanna Koski.   Suomessa on kymmeniätuhansia ihmisiä, joille nollatyösopimus on elämäntilanteesta johtuen hyvinkin mieleinen. Tällaisia ihmisiä ovat muun muassa monet opiskelijat, freelancerit sekä vanhempainvapaalla olevat ihmiset. Moni nollasopimuksella oleva hankkii menestyksekkäästi elantonsa myös useammasta kuin yhdestä työpaikasta.   Lue lisää...

Pirkanmaan Kokoomusnuoret: Terveydenhuollon henkilökunnan omantunnonvapautta kunnioitettava

Pirkanmaan Kokoomusnuoret ry TERVEYDENHUOLLON HENKILÖKUNNAN OMANTUNNONVAPAUTTA KUNNIOITETTAVA KANNANOTTO 29. syyskuuta 2014 Vapaa jaettavaksi heti   Pirkanmaan Kokoomusnuoret on huolissaan terveydenhuollon henkilökunnan omantunnonvapaudesta. Tällä hetkellä Suomessa terveydenhuollon henkilökunnalla ei ole lakisääteistä oikeutta kieltäytyä suorittamasta raskaudenkeskeytystä vakaumuksen perusteella. Eettinen ristiriita raskaudenkeskeytysten ja elämän suojelun välillä on terveydenhuollon työntekijöille psyykkisesti raskas. Erityisen raskas se on heille, jotka henkilökohtaisen vakaumuksensa perusteella kokevat toiminnallaan päättävänsä ihmiselämän. Jos työntekijä painostetaan toimimaan vastoin syvää vakaumustaan, hänen henkinen Lue lisää...

Kokoomuksen Nuorten Liitto: Lisäpakotteet välttämättömiä Ukrainan kriisin laukaisemiseksi neuvotteluteitse

Petri
GD Star Rating
loading...
0

-”Raha vai kansallinen kokonaisetu – miksi näitä on niin vaikea yhdistää Ukrainan osalta?”, kysyy Kokoomusnuorten puheenjohtaja Susanna Koski. -”Mikäli Suomi joutuisi vastaavan agression kohteeksi kuin Ukraina, emmekö mekin toivoisi, että kumppanimme asettuisivat puolustamaan laillisia oikeuksiamme eivätkä perääntyisi puhtaasti taloudellisiin syihin vedoten?”, Koski perustelee. Ukrainan kriisi on koko Euroopan turvallisuutta koskeva kriisi. Se täytyy ratkaista, jotta vakaus Euroopassa palautuu. Omankädenoikeus ei kuulu Eurooppaan. -”Koska sotilaallinen toiminta ei tuo ratkaisua, eikö ole Lue lisää...

Kokoomuksen Nuorten Liitto: Ottawan sopimus irtisanottava

Anssi Murtonen
GD Star Rating
loading...
0

Kokoomuksen Nuorten Liitto vaatii jalkaväkimiinat kieltävän Ottawan sopimuksen irtisanomista. Hallituksen tulee KNL:n mielestä antaa eduskunnalle pikaisesti esitys niiden lakien kumoamiseksi, jotka säädettiin sopimukseen liittymisestä päätettäessä vuonna 2011. Esityksen hyväksymisen jälkeen valtioneuvosto ehdottaisi tasavallan presidentille, että sopimus irtisanotaan. -Asiaperusteet miinakiellon hyväksymiselle olivat alun perinkin kyseenalaiset. Arvio vuoden 2011 jälkeisestä lähialueidemme turvallisuustilanteesta on viimeistään nyt syytä päivittää ja vetää maanpuolustuksen kannalta ainoat oikeat johtopäätökset, perustelee Kokoomusnuorten puheenjohtaja Susanna Koski Eduskunta päätti 25.11.2011, Lue lisää...

Helsingin Kansalliset Nuoret: Perintövero on poistettava!

Anssi Murtonen
GD Star Rating
loading...
0

Suomessa on viime aikoina nähty järjettömiä tilanteita, joissa vientivetoisilla, kasvavilla ja taloutensa terveesti hoitaneilla yrityksillä ei ole taloudellisia edellytyksiä toteuttaa sukupolvenvaihdosta ilman miljoonavelkoja. Esimerkkinä Harvian myynti sijoitusrahasto CapManille – yksinkertaisena syynä liian korkea perintö- ja lahjaverotus. Tuoreen selvityksen mukaan Suomea kireämpää sukupolvenvaihdoksen verotus on EU:ssa vain Kreikassa, Maltalla, Ranskassa ja Tanskassa. Suomen liian korkea perintö- ja lahjaverokanta hankaloittaa merkittävästi niin yritysten kuin kansalaistenkin elämää ja elinkeinoa. Omaisuudesta on jo maksettu Lue lisää...

Kokoomuksen Nuorten Liitto vaatii määrätietoista otetta työurien pidentämiseen

Anssi Murtonen
GD Star Rating
loading...
0

Kokoomuksen Nuorten Liitto vaatii, että eläkeratkaisussa sitoudutaan työurien pidentämiseen esimerkiksi eläkeikää nostamalla ja työssäjaksamisen esteitä poistamalla, ja että eläkemaksujen korotuksista pidättäydytään. Työeläkemaksut ovat työvoimakustannuksia, jotka noustessaan heikentävät suomalaisen työn kilpailukykyä. Sellaista kehitystä on pyrittävä kokoomusnuorten mielestä kaikin keinoin torjumaan. ”Työeläkemaksujen korottaminen olisi kestämätön tie, koska ne osana jo ennestään korkeita työllistämiskustannuksia haittaavat työllistymistä ja työn teettämistä. Etenkin työvoimavaltaisilla aloilla työvoimakustannusten kasvu on myrkkyä. Eläkejärjestelmän kestävyyden vahvistamisen keinot on etsittävä muualta Lue lisää...

Jokaiselle oikeus tunnustaa liittonsa lain edessä tasa-arvoisesti

Anssi Murtonen
GD Star Rating
loading...
2

Kokoomusnuoret peräänkuuluttavat tasa-arvoisen avioliittolain käsittelyssä järkiperäisiä ja asiallisia argumentteja. Eduskunnalle on vallan kolmijaon mukaisesti annettu lainsäädäntövalta ja lainsäätäjän näkökulmasta päätökset täytyy tehdä kansalaisten edun ja tahdon nimissä. Jokaisella ihmisellä tulee olla vapaus ja vastuu itsestään sekä toimistaan suhteessa toisiin ihmisiin. Kokoomusnuorten mielestä Suomessa ei ole tarvetta erotella kahden täysi-ikäisen ja -valtaisen ihmisen välilleen solmimaa liittoa seksuaalisen suuntautumisen perusteella. Jokaisella tulee olla oikeus tunnustaa liittonsa lain edessä tasa-arvoisena. Valtion ei tule Lue lisää...

Kokoomusnuoret: Urpilainen lähettää laskun nuorten maksettavaksi

Tuomas Stöckel
GD Star Rating
loading...
0

Kokoomusnuoret pitää valtiovarainministeri Jutta Urpilaisen talouskurin vastaisia puheita vastuunpakoiluna. Urpilainen pohdiskeli tänään Ylen Aamu-tv:ssä, onko hallituksen aikatavoite velkaantumisen taittamiseksi liian tiukka. ”Velka pitää maksaa joka tapauksessa ennemmin tai myöhemmin. Mitä myöhemmin, sitä enemmän joudutaan maksamaan myös korkoja. Jollei velkaantumista saada taitettua, kaatuvat Urpilaisen ottamat velat suomalaisten nuorten maksettaviksi”, muistuttaa kokoomusnuorten puheenjohtaja Susanna Koski. Kokoomusnuorten mukaan on käynyt ilmeiseksi, että julkisen talouden pitäminen tasapainossa on Urpilaiselle vastenmielistä puuhaa. Järjestö kuitenkin muistuttaa, Lue lisää...

Kokoomusnuoret: Vanhemmuuden kustannukset tasattava

Tuomas Stöckel
GD Star Rating
loading...
0

Vanhemmuuden työnantajille aiheuttamat kustannukset tulisi jakaa nykyistä tasaisemmin, vaatii kokoomusnuoret. Järjestön mukaan nykyinen käytäntö, jossa kustannukset lankeavat valtaosin äitien työnantajien maksettaviksi, heikentää naisten asemaa työmarkkinoilla ja on haitaksi koko kansantaloudelle. ”Mitä pienempi yritys, sitä suurempi riski etenkin nuoren naisen palkkaaminen on. Työnantaja saattaa mieluummin palkata jopa vähemmän pätevän miehen kuin pätevän naisen välttääkseen työntekijän äitiyteen liittyvän kustannusriskin. Tämä on täysin kestämätöntä”, sanoo kokoomusnuorten puheenjohtaja Susanna Koski. Vanhemmuuden kustannukset jakautuisivat kokoomusnuorten Lue lisää...