Politiikka

Kokoomusnuorten politiikka pohjautuu periaateohjelmamme mukaiseen arvo- ja aatemaailmaan. Poliittista työtä valmistelevat liittohallitus ja yhteiskunnan eri sektoreihin erikoistuneet työryhmät. Ohjelmat hyväksytään joko liittohallituksessa tai vuosittain järjestettävässä liittokokouksessa.

Tulevaisuuden maksajat

Suomen selviäminen talouden taantumasta ja finanssikriisistä on edelleen mittava haaste, eikä siitä selvitä hyvällä tahdolla tai kauniilla puheilla. Huomisen tulevaisuus tehdään tänään ja maailma on jätettävä tuleville sukupolville parempaan kuntoon, kuin se oli meidän tänne tullessamme.

Tulevaisuuden maksajien
Vaatimukset koulutuksesta

Tulevaisuuden maksajien
Vaatimukset työstä

Tulevaisuuden maksajien
Vaatimukset Omasta Kodista

Periaateohjelma

Kokoomuksen Nuorten Liiton periaateohjelma valmisteltiin ja hyväksyttiin Kouvolassa 12.–14.11.2010 pidetyssä 77. liittokokouksessa. Ohjelmassa käsittelemme yksilön ja yhteiskunnan välistä suhdetta, poliittisen päätöksenteon etiikkaa sekä käsitystämme länsimaisesta sivistyksestä ja oikeusjärjestyksestä.

Lataa periaateohjelma

Tavoiteohjelma 2016

Tästä voit ladata Kokoomusnuorten tavoiteohjelman vuodelle 2016 – tavoiteohjelma sisältää linjauksia muun muassa työmarkkinapolitiikasta, ulkopolitiikasta, toisen asteen opetuksesta, nuoriso- ja liikuntapolitiikasta sekä ympäristö- ja energiapolitiikasta. Ohjelma on hyväksytty Turun liittokokouksessa 8.11.2015. Lisätietoja tavoiteohjelmakirjauksista antaa puheenjohtaja Daniel Sazonov.

TAVOITEOHJELMA 2016

Turvallisuuspoliittinen selonteko

Turvallisuuspoliittisen selonteon on valmistellut Kokoomuksen Nuorten Liiton turvallisuuspoliittinen työryhmä Hannu Heikkisen johdolla. Muita ryhmän varsinaisia jäseniä ovat olleet Otso Pohjalainen ja Lauri Tarkiainen. Työskentelyyn ovat osallistuneet myös Elisa Siekkinen ja Jenny Torvinen. Työryhmä on kuullut asiantuntijoita, vieraillut mm. Suojelupoliisissa ja seurannut systemaattisesti alan uutistapahtumia. Selonteon on viimeistellyt ja hyväksynyt Kokoomuksen Nuorten Liiton hallitus kokouksessaan 17.9.2011 Lappeenrannassa.

Lataa selonteko