Politiikka

Kokoomusnuorten politiikka pohjautuu periaateohjelmamme mukaiseen arvo- ja aatemaailmaan. Poliittista työtä valmistelevat liittohallitus ja yhteiskunnan eri sektoreihin erikoistuneet työryhmät. Ohjelmat hyväksytään joko liittohallituksessa tai vuosittain järjestettävässä liittokokouksessa.

Tulevaisuuden maksajat

Suomen selviäminen talouden taantumasta ja finanssikriisistä on edelleen mittava haaste, eikä siitä selvitä hyvällä tahdolla tai kauniilla puheilla. Huomisen tulevaisuus tehdään tänään ja maailma on jätettävä tuleville sukupolville parempaan kuntoon, kuin se oli meidän tänne tullessamme.

Tulevaisuuden maksajien
Vaatimukset koulutuksesta

Tulevaisuuden maksajien
Vaatimukset työstä

Tulevaisuuden maksajien
Vaatimukset Omasta Kodista

Periaateohjelma

Kokoomuksen Nuorten Liiton periaateohjelma valmisteltiin ja hyväksyttiin Kouvolassa 12.–14.11.2010 pidetyssä 77. liittokokouksessa. Ohjelmassa käsittelemme yksilön ja yhteiskunnan välistä suhdetta, poliittisen päätöksenteon etiikkaa sekä käsitystämme länsimaisesta sivistyksestä ja oikeusjärjestyksestä.

Lataa periaateohjelma

Tulevaisuus- ja tavoiteohjelma 2015

Vuoden 2015 tulevaisuus- ja tavoiteohjelma hyväksyttiin Seinäjoella 7.–9.11. pidetyssä liittokokouksessa.Ohjelma on ladattavissa alta.

Tulevaisuus- ja tavoiteohjelma 2015

Tavoiteohjelma 2014

Kokoomusnuorten tavoiteohjelma vuodelle 2014 esittelee ne käytännön poliittiset tavoitteet, joiden toteutumista Kokoomuksen Nuorten Liitto pyrkii edistämään vuoden aikana. Erityisenä painopistealueena tavoiteohjelmassa ovat taloudelliset tasapainotustoimenpiteet valtion velkaantumisen estämiseksi ja talouskasvun aikaansaamiseksi. Ohjelma käsiteltiin Kokoomuksen Nuorten Liiton 80. liittokokouksessa Tampereella 23.­‐25.8.2013.

Lataa tavoiteohjelma 2014

Turvallisuuspoliittinen selonteko

Turvallisuuspoliittisen selonteon on valmistellut Kokoomuksen Nuorten Liiton turvallisuuspoliittinen työryhmä Hannu Heikkisen johdolla. Muita ryhmän varsinaisia jäseniä ovat olleet Otso Pohjalainen ja Lauri Tarkiainen. Työskentelyyn ovat osallistuneet myös Elisa Siekkinen ja Jenny Torvinen. Työryhmä on kuullut asiantuntijoita, vieraillut mm. Suojelupoliisissa ja seurannut systemaattisesti alan uutistapahtumia. Selonteon on viimeistellyt ja hyväksynyt Kokoomuksen Nuorten Liiton hallitus kokouksessaan 17.9.2011 Lappeenrannassa.

Lataa selonteko