Siirrä yrityksesi Viroon!

Blogi

Vai tekisimmekö sittenkin jotain kilpailukyvyllemme? Kokoomuksen Nuorten Liitto on tehnyt aloitteen Kokoomuksen Rovaniemellä viikonloppuna pidettävään puoluekokoukseen yhteisöveron poistamisesta Viron tapaan.

Olemme lanseeranneet kampanjan: Siirrä yrityksesi Viroon! Kampanjalla haluamme herätellä laajempaa keskustelua suomalaisen verojärjestelmän ja laajemminkin yhteiskunnan kilpailukyvystä. Jollei nyt Suomessa aleta ottaa kilpailukykyämme tosissaan, syntyvät tulevaisuuden vaurautta luovat innovaatiot jossain aivan muualla, kuten Virossa.

Samalla kun naapurimaissamme on keskitytty muuttamaan rakenteita yksinkertaisemmiksi ja yritysystävällisemmiksi, on Suomessa otettu velkaa, nostettu veroja ja luotu uusia sääntöjä ja poikkeuksia rasittamaan yrittäjiämme. Yhä pienempi osa yrittäjän ajasta menee asiakkaan palvelemiseen ja hyvinvoinnin luomiseen, kun taas lupa- ja tukiviidakossa suunnistaminen tehdään koko ajan haastavammaksi.

Viime aikojen karmivia esimerkkejä ovat esimerkiksi pikavippien kieltäminen, pääomaveron tekeminen progressiiviseksi ja T&K ja enkelisijoittajavähennykset. Jälkimmäiset takaavat että kirjanpidolla siirretään kaikki mahdolliset kulut tutkimus ja tuotekehittelyksi ja suorien sijoitusten sijaan luodaan enkelisijoitusfirma väliin, veronkierrollisista syistä. Tämän kikkailun osittaiseksi estämiseksi luodaan tietysti uusi valvontakoneisto ja pykäläviidakko. Kaikki tämä luo hyvinvoinnin sijaan pelkkää turhaa byrokratiaa.

Alla listaan muutaman keskeisimmän ongelman, joiden ratkaisemiseksi voisimme ottaa mallia etelänaapuristamme:

Lainsäädännön ennakoitavuus

Hill & Knowltonin teettämän tuoreen tutkimuksen mukaan 77 % yritysjohtajista on sitä mieltä että Suomen poliittinen riski on yhtä suuri tai korkeampi kuin EU:ssa keskimäärin. 67 % mielestä se on kasvamaan päin. Yritykset tekevät voittoa ottamalla laskelmoituja riskejä, yrittäessään ennakoida kuluttajien tulevaisuuden mieltymyksiä. Mutta kun samalla tehdään mahdottomaksi ennakoida, paljonko saa tukea, paljonko pitää maksaa veroa ja minkälainen on toimintaa sääntelevä lainsäädäntö projektin valmistuessa – moni isompi investointi jää kokonaan tekemättä.

Erityisen huolestuttavaa tutkimuksessa on se, että kansanedustajat eivät ymmärtäneet lainkaan poliittisen riskin ongelmaa. Heillä oli kaikissa kohdissa selkeästi ruusuisempi kuva tilanteesta kuin yritysjohtajilla.

Virossa verotuksessa ja lainsäädännössä on tehty selkeä linja, jota on johdonmukaisesti noudatettu viimeisen vuosikymmenen ajan. Julkista sääntelyä vähennetään, verotusta lasketaan ja kaikki verot pyritään keräämään laajasti ja tasapuolisesti välttäen poikkeuksia ja erikoissääntöjä. Asiat muuttuvat paremmiksi ja muutokset ovat ennakoitavia. Tällaisessa ympäristössä voi rauhallisin mielin tehdä isompiakin investointeja. Verokikkailuun ei tarvitse rahojaan investoida.

Sukupolvenvaihdos

Suomessa yrittäjänuransa saattaa joutua aloittamaan myymällä ison osan tuotantoa ylläpitävistä hyödykkeistä, joilla yritystä oli tarkoitus alkaa pyörittää. Sukupolvenvaihdoksissa tuhotaan huikeat määrät pääomaa, pakkosiirrättämällä tätä vähemmän hyödylliseen käyttöön perintöveron avulla.

Virossa ei ole perintöveroa ollenkaan ja Ruotsissakin sitä joutuu maksamaan vasta realisoidessaan omaisuuttaan.

Työn teettäminen

Suomessa työn verokiila on 42 %. Jos siihen lasketaan kulutusverot mukaan, nousee kokonaisverokiila 53 %. Eli työn teettäminen ei kauheasti kannata, kun joutuu maksamaan enemmän valtiolle kuin työntekijälle. Pahimmissa tapauksissa kirurgin kannattaa tulla kotiin aikaisin leikkaamaan oma nurmikkonsa, koska nurmenleikkaajan palkkaaminen tulee verojen jälkeen kalliimmaksi.

Yrityksen kestävä kasvattaminen

Viro ei verota yrityksen edelleen investoimaa voittoa. Verot kerätään vasta sitten kun ne maksetaan ulos firmasta. Tällainen malli kannustaa yrityksen kasvattamiseen sekä vähentää houkutusta ylivelkaantumiseen. Tällaisen mallin käyttöönotto ei ole kustannuskysymys. Siltä osin kuin yritysverotuksen poistoa ei haluta rahoittaa menoja vähentämällä, voidaan vero siirtää joko arvonlisäveroon tai osinkoveroon.

Työmarkkinoiden jäykkyys

Suomessa työmarkkinat ovat liian jäykät ja jatkuva lakkoilu heikentää niitä entisestään. Kolmikantajärjestelmä pitää palkkoja jatkuvasti niin korkeina että osa työvoimasta hinnoitellaan työmarkkinoiden ulkopuolelle. Ensimmäiseksi meidän pitäisi poistaa ammattiyhdistysliikkeiden jäsenmaksujen verovähennysoikeus ja seuraavaksi työehtosopimusten yleissitovuus. Voidaan olla varmoja ettei työttömyys tämän jälkeen koskaan huitele kymmenen prosentin tuntumassa kuten nykyään.

Miten tehdä Suomesta kilpailukykyinen?

Suomella on paljon valttikortteja omasta takaa. Meillä on, viimeaikaisista tapahtumista huolimatta, kohtuullisen toimiva oikeuslaitos ja vahva omaisuudensuoja. Suomalaiset ovat rehellistä ja ahkeraa kansaa. Kukoistuksemme tiellä on ainoastaan poliittisten päättäjiemme rohkeuden puute kunnollisten muutosten aikaansaamiseksi.

Tämän maan poliittiseen kulttuuriin on saatava todellinen asennemuutos. Ei riitä että näperrellään vähennys- ja tukijärjestelmän kanssa, siten että kovaäänisimmät taustaryhmät saadaan hiljennettyä seuraavien vaalien yli. Kilpailukykyymme ja taloudelliseen menestykseemme on alettava suhtautua asian vaatimalla vakavuudella. Vaarana on muuten, että Suomesta tulee tytäryhtiötalous. Ainoat yritykset ovat kansainvälisten firmojen haarakonttoreita ja kaikki todelliset innovaatiot tehdään muualla.

Tämän välttämiseksi Kokoomuksen Nuorten Liitto esittää että poistaisimme yhteisöveron, siten että ainoastaan ulos otettua voittoa verotettaisiin. Se ei yksinään tee kesää, mutta olisi ainakin hyvä alku.

3 kommenttia artikkeliin “Siirrä yrityksesi Viroon!
 1. Antti Hyytiäinen sanoo:

  Erittäin hyvä kirjoitus. Tekstissä esitetyt keinot yritysten toimintakyvyn parantamiseksi ovat käyttökelpoisia ja erityisesti yritysveromallin uudistamista tarvittaisiin kipeästi. Myös sukupolvenvaihdoksissa esiintyviin ongelmiin pitää kiinnittää nykyistä enemmän huomiota, jotta yrityksen toiminnan jatkuvuutta ei vaaranneta kyseisessä tilanteessa.

  1. Saul Schubak sanoo:

   Kiitos! Sukupolvenvaihdoksiin liittyvät ongelmat ratkaisisin mieluiten poistamalla perintö- ja lahjaveron

 2. Antti Hyytiäinen sanoo:

  On totta, että ongelma ratkeaisi perintöveron poistamisella, mutta en kuitenkaan usko niin radikaalin muutoksen verotuksessa olevan mahdollinen pitkään aikaan. Mielestäni olisi toimiva ratkaisu, jos yritykset erotettaisiin tavallisesta perinnönjaosta omaksi ryhmäkseen. Tämä ryhmä noudattaisi nollaverokantaa yrityksen periytyessä ensimmäisen luokan perijälle tai testamenttiin merkitylle henkilölle. Tällä tavoin ns. ”isältä pojalle” perimistä helpotettaisiin eikä perheyritysten pääoma kärsisi sukupolvenvaihdoksissa.

Ota kantaa