Ay-jäsenmaksujen verovähennysoikeus poistettava

Blogi

Tämä blogi on kirjoitettu yhdessä Kokoomusnuorten liittohallituksen jäsenen, Janne Heikkisen kanssa.

Muutamia viikkoja sitten vietettiin taas etuoikeutettujen verovähennysjuhlia, kun ammattiliittojen jäsenistöllä oli mahdollisuus vähentää verotuksestaan vuosittainen jäsenmaksunsa. Mielestämme tämä erityisoikeus asettaa kansalaiset eriarvoiseen asemaan ja se tulisi perustuslain hengen vastaisena lakkauttaa.

Verohallinnon tilastojen mukaan vuonna 2011 lähes 2 miljoonaa palkansaajaa vähensi jäsenmaksujaan yli 600 miljoonan euron edestä. Verovähennys aiheutti valtiolle tuolloin kaikkiaan yli 200 miljoonan euron välittömät verotulojen menetykset.

Asialla on paitsi merkittävä kansantaloudellinen myös poliittinen ulottuvuus, sillä ammattiliitot ovat tiettävästi tukeneet vuosien saatossa mittavilla summilla vasemmistopuolueiden vaalikampanjoita, jäsenlehtien julkaisua sekä niitä lähellä olevia organisaatioita. Merkittävä osa liittojen varoista kerätään verovähennyskelpoisilla jäsenmaksuilla. Voidaan siis perustellusti väittää, että vasemmistopuolueet saavat vähennysten kautta “piilopuoluetukea” toimintansa rahoittamiseksi.

Ruotsissa tähän epäoikeudenmukaisuuteen herättiin jo muutama vuosi sitten, kun Fredrik Reinfeldtin johtama porvarihallitus lähti toteuttamaan valtiontalouden rakenteellista uudistustyötä. Se poisti heti hallituskautensa aluksi työttymyyskassa- ja ay-jäsenmaksujen verovähennysoikeuden.

Ammattiliittojen verotuksellinen etuoikeus ei myöskään kestä moraalisesti kriittistä tarkastelua. Miksi esimerkiksi Invalidiliiton tai Suomen Kennelliiton jäsenmaksut eivät ole hyvistä tarkoitusperistään huolimatta yhtälaisesti verovähennyskelpoisia? Onko valtion tehtävä kertoa millaiset arvot ovat toivottavia, ja millaiset eivät? Mielestämme ei ole, vaan kyseessä on räikeä vääryys.

Haluamme vielä korostaa, ettemme lähtökohtaisesti vastusta itsessään ammattiliikkeen jäsenyyksiä tai toimintaa vapaassa yhteiskunnassa. Aivan kuten kaikkien muidenkin laillisten yhdistysten, myös ammattiliittojen jäsenyydet kuuluvat yhdistymisvapauden piiriin. Jäsenyyksien sijaan vastustamme valtionhallinnon syrjivää toimintaa, eli ay-liikkeelle suomaa erityiskohtelua, joka näkyy mm. jäsenmaksujen verovähennysoikeuden ja työehtosopimusten yleissitovuuden muodossa.

Ota kantaa