Osa-aikatyön edistäminen olisi kaikkien etu

Blogi

Naisten pitkät tauot työelämästä ovat ongelma.  Pitkät urat kotiäitinä vaikeuttavat naisten paluuta työelämään, hidastavat naisten urakehitystä sekä pienentävät naisten eläkkeitä. Aktiivisempi työssäkäynti olisi positiivista myös naisten palkkakehityksen kannalta. Haittaa kotonaolosta ei muodostu vain naisille itselleen – yhteiskunta tarvitsee työssäkäyviä veronmaksajia turvatakseen neuvolat ja kouluruokailut myös tuleville sukupolville. Yksi tehokas keino työelämään paluun edistämiseksi ja suomalaisten työurien pidentämiseksi olisi osa-aikatyön lisääminen. Osa-aikatyö tarjoaisi joustavan vaihtoehdon perhe-elämän ja työn yhdistämiseksi. Ruotsissa osa-aikatyö on jo pitempään ollut luonnollinen osa työelämää, kun meillä vaihtoehtona kotihoidon tuelle on liian usein lapsen laittaminen päiväkotiin 8-9 tunniksi päivässä viitenä päivänä viikossa.

Äitien lisääntyvä työssäkäynti helpottaisi myös tiettyjen naisvaltaisten alojen, kuten hoitoalan, jatkuvasti kasvavaa työvoimapulaa. Lisäksi työntekijöiden tietotaito ja osaaminen pysyvät osa-aikaisessa työssä huomattavasti paremmin yllä, kuin jos työntekijä olisi useita vuosia kokonaan poissa työpaikaltaan. Kotona vuosia olevan äidin urakehitys jää pitkäksi aikaa jälkeen ja joissain tapauksissa tyssää jopa kokonaan. Yhteiskunnan tulee pystyä hyödyntämään naisen osaamista ja ammattitaitoa paremmin, kuin mihin se tällä hetkellä kykenee.

THL:n mukaan pienten lasten vanhemmilla olisi kyllä halua tehdä osa-aikatöitä nykyistä enemmän. Myös hallitus on pohtinut ratkaisuja, jotka osaltaan edistävät työn ja perhe-elämän yhdistämistä. Sosiaaliturvaa tuleekin edelleen kehittää niin, että se ennen kaikkea kannustaa ihmisiä työelämään. Asenneilmapiirin tulisi kehittyä kaikkea työtä, myös osa-aikatyötä, arvostavaksi ja työnantajien tulisi nähdä osa-aikaiset työntekijät mahdollisuutena eikä pitäytyä tiukasti vanhassa kokoaikatyön mallissa. Hyvinvoivat perheet ovat kaikkien, myös työnantajan etu.

Ota kantaa