Mervärdeskatten för alkohol skall sänkas till 14%

Blogi

Den finländska alkoholkulturen har länge präglats av två problem: den hela tiden ökande mängden alkohol som hämtas från Estland samt en jämt minskande konsumtion i restauranger. År 1995 sålde restaurangerna ännu över 20 % av all alkohol medan mängden nu är under 10 %. Alkoholproblemen ökar och skatteinkomsterna minskar när finländarna förfestar ordentligt hemma före dom flyttar sig till restaurangen.

En lösning till detta problem kunde vara att sänka mervärdesskatten för alkohol som säljs i restauranger till samma nivå med matens skatteprocent. För tillfället är mervärdesskatten för alkohol 24 % medan livsmedlens är 14 %.

Den höga momsen på alkohol förstärker till sin del kulturen där alkoholen ses skilt från t.ex. matkulturen. I Finland borde man däremot förstärka budskapet om att alkohol hör ihop med andra livsmedel. Till en civiliserad alkoholkultur hör att dryckerna njuts lugnt och i samband med social aktivitet.

En sänkning av momsen skulle ge en uppsving åt den finländska restaurangbranschen samt skulle minska mängden sprit som hämtas från utlandet. Kulturen ändrar endast genom konkreta handlingar.

Suomalaista alkoholikulttuuria on pitkään vaivannut kaksi ongelmaa: Virosta tuotavan alkoholin määrä sekä ravintoloissa tapahtuvan kulutuksen väheneminen. Vuonna 1995 ravintolat myivät vielä yli 20 prosenttia kaikesta alkoholista. Nykyään osuus on alle 10 prosenttia. Alkoholihaitat kasvavat ja verotulot vähenevät, kun ihmiset juovat tukevat pohjat etelänaapurista kannetuilla juomilla ennen ravintolaan siirtymistä.

Yksi lääke tähän tilanteeseen olisi ravintoloissa myytävän alkoholin arvonlisäveron laskeminen muiden elintarvikkeiden tasolle. Nykyisellään alkoholin arvonlisävero on 24, kun muiden elintarvikkeiden kohdalla vastaava luku on 14.

Alkoholin korkea arvonlisävero vahvistaa osaltaan kulttuuria, jossa alkoholi nähdään erillään esimerkiksi ruokakulttuurista. Suomessa tulisi päinvastoin vahvistaa viestiä siitä, että alkoholi kuuluu yhteen muiden elintarvikkeiden kanssa. Sivistyneeseen alkoholikulttuuriin kuuluu, että juomia nautiskellaan maltillisesti sosiaalisen toiminnan ohessa.

Anniskelun arvonlisäveron laskeminen antaisi piristysruiskeen suomalaiselle ravintola-alalle sekä vähentäisi ulkopuolelta tuodun viinan määrää. Kulttuuri muuttuu vain konkreettisten tekojen kautta.

Lisätietoja:

Vuornos Henrik

Vuornos Henrik

henrik.vuornos@kokoomusnuoret.fi

+358 44 253 4444

Ota kantaa