Saara-Sofia Sirén

Keksintö, joka pelastaa maailman

Blogi

Digitaalisuus-sanaan törmää nyt kaikkialla. Sitä sovitellaan melkeinpä jokaiseen asiayhteyteen, onhan digitaalisella tulevaisuudella vaikutusta kaikkeen toimintaan. Samaa mieltä ollaan siitä, että digitalisaation on väistämätön kehityssuunta. Erilaisia näkemyksiä taasen löytyy siitä, onko muutos hyvästä vai pahasta. Voisiko digitaalisuus peräti tarjota ratkaisuja kestävämpään elämäntapaan ja auttaa pelastamaan jätteisiin hukkuvan maapallomme materiaalin liikakulutukselta?

Tulevaisuudessa liiketoiminta siirtyy yhä enenevissä määrin materiaalisesta maailmasta virtuaaliseen. Tällöin digitaaliset tuotteet ja palvelut joko korvaavat suoritteita, tai tuovat kokonaan uudenlaisia ratkaisuja. Fyysiseen tuotteeseen tai ympäristöön tuodaan ”äly” mukaan, tai jokin palvelu voidaan korvata kokonaan sähköisellä järjestelmällä.

Sähköisten järjestelmien luvataan helpottavan asiointia. Kauppakassin voi tilata verkosta mihin vuorokauden aikaan tahansa, tai omia terveystietoja voi hallinnoida keskitetysti. Älykkäät laitteet mahdollistavat esimerkiksi ikäihmisten kotona asumisen pidempään. Erilaisten seurantajärjestelmien, kameroiden ja anturien avulla älykäs koti tunnistaa ihmisen tarpeita.

Robotisaatiolla ja automatiikalla pyritään vastaamaan globaaliin kilpailuun, jossa työn tehostaminen on ytimessä. Tulevaisuudessa osaamiselle ja laadukkaalle koulutukselle onkin paikkansa. Ihmisen tekemästä työstä tulee yhä painokkaammin luovaa ja suunnittelevaa, kun taas toistoja vaativa työ tulee yhä enenevissä määrin automatisoiduksi.

Meillä Suomessa korkea koulutusaste tukee edellytyksiämme vastata tulevaisuuden muutoksiin.  Profiilimme innovaatioiden, korkeatasoisen suunnittelun ja tuotekehityksen maana on hyvä. Meillä on jo näyttöä digitaalisten ja virtuaalisten tuote- ja palvelukonseptien kehittäjinä.  

Samalla tulee muistaa, että digitalisaatio on vain väline saavuttaa jokin tavoite. Keino kehittyä, luoda kasvua ja uusia toimintatapoja. Esimerkiksi oppimisessa digilaitteet voivat tukea opiskelua, mutta ne eivät ole itseisarvo.

Digitaalisilla ratkaisuilla voidaan tehdä paljon myös kestävämmän elämäntavan ja terveen ympäristön saavuttamiseksi. Esimerkiksi ympäristötiedon avoin saanti ja tutkimusaineistojen vapaa hyödynnettävyys tehostavat hallintoa, tukevat kansalaisjärjestöjä omassa toiminnassaan ja luovat edellytyksiä uudenlaiselle yritystoiminnalle.

Älykkäät roskikset ilmoittavat roska-astian täyttymisestä jätteenkuljetusfirmalle. Pitkien välimatkojen Suomessa tällaisilla ratkaisuilla voidaan säästää huomattava määrä turhia ajokilometrejä karsimalla.

Vaelluskaloja voidaan jo nyt seurata erilaisilla sähköisillä järjestelmillä. Voimme oppia lisää niiden elinolosuhteista ja haasteista, sekä siten kerätä tietoa uhanalaisten lajien suojelemiseksi.

Digitalisaatio tuo merkittäviä apuvälineitä myös kotitalouksien kestävämpiin kulutusvalintoihin. Tämä on merkittävää siksi, että meitä kaikkia tarvitaan mukaan resurssiviisaan yhteiskunnan rakentamiseen.

Kotitalouksien kulutusmenot ovat kasvussa ja erityisesti asumiseen liittyvät kustannukset kasvavat nopeasti. Asuminen taas aiheuttaa huomattavasti raaka-aineiden kulutusta ja päästöjä. Kotitalouksiin tarvitaankin lisää tietoa kulutuksen päästövaikutuksista, jotta osataan tehdä kestävämpiä kulutusvalintoja.

Energiayhtiöt tarjoavat jo nyt mahdollisuutta seurata omaa energiankäyttöä. Osa arkipäiväisistä kodinkoneistamme osaa optimoida sähkönkäyttöä esimerkiksi ajoittamalla latausta edullisemman sähkön mukaan yöaikaan. Tulevaisuudessa markkinoille saadaan yhä enemmän laitteita ja sovelluksia, jotka auttavat tekemään kestäviä valintoja ja seuraamaan omaa kulutusta. Yhä useammat laitteet ovat yhteydessä internettiin ja niitä voi ohjata myös etänä. Laitteet keräävät tietoa kulutuksesta ja voivat tarjota vaihtoehtoja.

Älykkäitä laitteita, innovaatioita, sovelluksia, järjestelmiä ja apuvälineitä on jo ja niitä tulee lisää. Ympäristön kannalta kestävä elämäntapa on kuitenkin valinta, joka jokaisen ihmisen on itse tehtävä. Apuvälineiden tarkoitus on helpottaa tuon elämäntavan toteutusta. Auttaa seuraamaan omaa kulutusta ja tehdä aina järkevämpiä ja perustellumpia ratkaisuja.

Keksintö, joka pelastaa maailman, on oma päätöksemme toimia kestävämmän elämäntavan saavuttamiseksi.


Saara-Sofia Sirén
Kirjoittaja on kokoomuksen kansanedustaja,
turkulainen kaupunginvaltuutettu ja
maakuntavaltuuston varapuheenjohtaja