Silva Mertsola

Federalistit, pitäkää meteliä!

Blogi Federalismipamfletti

Kansallisvaltioiden suvereniteetin säilyttäminen on surkein federalismin, eli Euroopan unionin liittovaltiokehityksen, vastainen argumentti. Jos annamme ilmastomme tuhoutua, vieraiden valtioiden puuttua vaaleihimme, digijättien väärinkäyttää dataamme ja liberaalia oikeusvaltiota kyseenalaistavien populistien kannatuksen kukoistaa, luovumme suvereniteettimme lisäksi elinehdoistamme ja arvoistamme.

Sukupolvemme ongelmat ovat globaaleja, eikä niitä ratkaista kansallisella tasolla. Kokoomusnuoret on federalistinen järjestö, sillä olemme vakuuttuneita siitä, että Euroopan unionin liittovaltiokehitys on tehokkain tapa varmistaa, että kykenemme vastaamaan nykymaailman haasteisiin. Liittovaltio ei ole itseisarvo, vaan tapa järjestää hallinto mahdollisimman tehokkaasti, kun haasteemme eivät kunnioita kansallisvaltioiden rajoja.

Federalismimme perustuu määritelmään, jonka mukaan liittovaltio on institutionaalinen järjestelmä, jossa 1) valtiovalta on jaettu demokraattisesti valitun keskushallinnon ja valtioiden välillä, 2) kummallakin tasolla on selkeästi määritellyt vastuualueet ja 3) liittovaltion korkealla oikeudella on perustuslaillinen mandaatti ratkaista vallanjakoon liittyviä kiistoja.

Tietyt teoreetikot määrittelevät nykyisen EU:n liittovaltioksi, kun taas toiset näkevät esimerkiksi verotuksen puuttuvana osana. Lissabonin sopimus voidaan nähdä EU:n perustuslakina, mutta nykyisellään se ei takaa tarpeeksi selkeää ja tehokasta vallanjakoa EU:n ja jäsenmaiden välillä. Liittovaltio on järjestelmä, joka selkeyttää vallanjakoa ja takaa, että EU on iso isoissa asioissa, eikä puutu siihen politiikkaan, joka hoidetaan parhaiten valtiotasolla; esimerkiksi sosiaali-, terveys- ja koulutuspolitiikkaan.

Kokoomusnuorten lähtökohta on seuraava: EU:ssa olemme ja EU:ssa myös pysymme. On siis ajanhukkaa puhua siitä, tulisiko Suomen pysyä unionissa. Vuoden 2019 europarlamenttivaalien aikana meidän tulisi puhua siitä, minkälainen Euroopan integraatio on suotuisin eurooppalaisten kannalta. Tämä pamfletti on Kokoomusnuorten kontribuutio tähän keskusteluun.

Pamfletti on Kokoomusnuorten kansainvälisen työryhmän tuottama. ISO kiitos kirjoittajille ja EU-tietäjille Samir Pietariselle ja Sean McLoughlinille, jotka olivat mukana visioinnissa ja pilkun viilaamisessa.

Silva Mertsola

Kirjoittaja on Kokoomusnuorten kansainvälisten asioiden varasihteeri, EU-nörtti ja tämän pamfletin päätoimittaja.


Blogikirjoitus on osa Kokoomusnuorten federalismipamflettia ”The F-word”. Esittelemme pamfletin tekstejä yksitellen blogissamme päivittäin aina eurovaalien ennakkoäänestyksen alkuun saakka.

LUE FEDERALISMIPAMFLETTIMME ”the f-word” TÄÄLTÄ!

TUTUSTU EUROVAALIEHDOKKAISIIN!

Lisätietoja:

Mertsola Silva

Mertsola Silva

Kansainvälisten asioiden sihteeri

silva.mertsola@kokoomusnuoret.fi

+358 445 532 295

Deputy Secretary General of the Youth of the European People’s Party (YEPP)

Me uskomme, että jokainen nuori on kiinnostunut omasta tulevaisuudestaan. Olemme varmoja siitä, että myös sinulla on omia päämääriä ja sanasi sanottavana itseäsi koskeviin päätöksiin.

Liity Kokoomusnuoriin