Ali-Reza Abdali

Vaadimme solidaarisuutta ja sanktioita

Blogi Federalismipamfletti

Vasemmistopopulistien suosio kasvaa, kun taloudelliset näkymät ovat epävakaat. Oikeistopopulistien kannatus kukoistaa, kun hallitsemattomat ihmisvirrat saavat instituutiomme vaikuttamaan kykenemättömiltä hoitamaan perustehtäviään. Euroopan populistipuolueiden kannatus kumpuaa turvattomuuden tunteesta ja meidän on otettava nämä tunteet tosissaan. Integraatio ratkaistaan kansallisella tasolla, mutta EU:lle on annettava valtuudet hallinnoida unionin alueelle pyrkiviä pakolaisvirtoja – ja sanktioida pakolaiskiintiöistä poikkevia jäsenmaita.

Kokoomusnuorten eurooppalainen kattojärjestö YEPP hyväksyi helmikuun valtuustossaan ylivoimaisella enemmistöllä aloitteen, jonka otsikko oli More Common Grounds and Cooperation to Deal with Immigration Issues Especially in Times of Crisis. Aloitteessa vaadittiin Euroopan unionille yhteistä maahanmuuttopolitiikka ja solidaarisuuteen perustuvaa taakanjakomekanismia jäsenvaltioiden kesken, jotta yksikään maa ei jää yksin hallitsemattoman maahanmuuton aiheuttaman ongelman kanssa. Samankaltaisia aloitteita on viime vuosina nähty myös EPP:ssä ja muissa puolueissa sekä poliittisissa elimissä. EU on viimein herännyt siihen, että maahanmuutto on yksi niistä asioista, joista on päätettävä yhdessä.

Matkustaminen Euroopan Unionin sisällä on helpompaa kuin missään muualla. Schengen-maissa tavarat ja ihmiset liikkuvat vapaasti – kuin yhdessä maassa. Se on yksi Euroopan Unionin suurimmista saavutuksista ja EU:n peruspilareita, josta ei olla valmiita tinkimään. Viisumia ei tarvitse hakea, kun lentää talvella lämpöiseen Etelä-Espanjaan eikä tullimaksuja tarvitse maksaa, kun tilaa netistä uusia vaatteita. Tätä itsestään selvänä pidetyn vapaan liikkuvuuden periaatetta pidetään nyt uhattuna.

Vuonna 2015 Eurooppaan saapui yli miljoona turvapaikanhakijaa. Seuraavina vuosina määrät laskivat alle kahdensadantuhannen, kun EU teki sopimuksen Turkin kanssa meren yli Kreikkaan kulkeutuneiden ihmisten palauttamisesta. Sopimus tehtiin hätiköiden ja osittain parempien ratkaisujen puutteessa. Sopimusta ei myöskään ole noudatettu täysin, ja sopimuksen molemmat osapuolet syyttävät toisiaan siitä.

On selvää, että Euroopan unioni tarvitsee paremman ja tehokkaamman yhteisen turvapaikkapolitiikan. Meidän on kyettävä yhdessä päättämään siitä, kuka tulee Euroopan unioniin, ja kuka jää sen ulkopuolelle. EU:n ulkorajojen valvontatyöhön on jokaisen jäsenvaltion panostettava. Esimerkiksi näitä rajoja valvovaa raja- ja merivartiovirastoa, Frontexia, on tuettava ja vahvistettava mahdollisimman nopeasti. Turvapaikkahakemuksia on tulevaisuudessa käsiteltävä EU:n ulkopuolella olevissa turvallisissa keskuksissa. Erityisen haavoittuvassa asemassa olevia, kuten naisia ja lapsia, on autettava nopeasti. Lähtökohta on se, että kaikki, jotka tarvitsevat apua, sen myös saavat. Ihmisiä pitää käsitellä inhimillisesti ja EU:n lainsäädännön mukaisesti. Uskon, että vain näillä toimilla voimme turvata vapaan liikkuvuuden periaatteen jatkuvuuden mantereellamme.

Yhteistyötä on tehtävä myös Euroopan unionin ulkopuolella olevien maiden, erityisesti Lähi-idän ja Pohjois-Afrikan, kanssa. Maailmanrauhan ja vakauden kannalta on tärkeää, että EU:n ulko- ja turvallisuuspolitiikan korkea edustaja saa jäsenvaltioilta vahvemman mandaatin ottaa kantaa globaaleihin konflikteihin ja puuttua rajojemme lähellä tapahtuviin vääryyksiin. Luomalla rauhaa ja vakautta rajojemme ulkopuolella edistämme myös rajojemme sisällä tapahtuvaa kasvua ja hyvinvointia. Uskon Euroopan unionilla, joka omaa yli 20 prosenttia maailman bruttokansantuotteesta, olevan vahva rooli vapaan kaupankäynnin ja kestävän kehityksen luomisessa.

Liittovaltion maahanmuuttopolitiikka

  • Ulko- ja maahanmuuttopoliittisten säännösten ja linjauksia tulisi yhtenäistää EU-tasolla
  • Kestäviä ratkaisuja tulee hakea yhdessä lähtömaiden kanssa. Samalla palautussopimuksia tulee sitoa EU-tasolla, ei maakohtaisesti.
  • Frontexia ja Europolia tulee tukea ja kehittää.
  • Dublin III -asetuksen on varmistettava, että turvapaikkapolitiikan yhteisesti sovitut taakanjakomekanismit toteutuvat.
Ali-Reza Abdali

Rezalla on enemmän luottamustoimia kuin viikossa on päiviä. Hän on muun muassa Kokoomusnuorten varapuheenjohtaja ja Kokoomusnuorten eurooppalaisen kattojärjestön YEPP:in hallituksen jäsen.


Blogikirjoitus on osa Kokoomusnuorten federalismipamflettia ”The F-word”. Esittelemme pamfletin tekstejä yksitellen blogissamme päivittäin aina eurovaalien ennakkoäänestyksen alkuun saakka.

LUE KOKO FEDERALISMIPAMFLETTIMME TÄÄLTÄ!

TUTUSTU EUROVAALIEHDOKKAISIIN!

Lisätietoja:

Abdali Ali-Reza

Abdali Ali-Reza

Treasurer of the Youth of the European People’s Party (YEPP)

abdali@live.com

+358 40 964 4444

Me uskomme, että jokainen nuori on kiinnostunut omasta tulevaisuudestaan. Olemme varmoja siitä, että myös sinulla on omia päämääriä ja sanasi sanottavana itseäsi koskeviin päätöksiin.

Liity Kokoomusnuoriin