Matias Pajula

Euroopan Unionin on vihdoin otettava haltuun vapaan maailman johtajuus

Blogi

Euroopan Unioni on tällä hetkellä maailman suurin vapaamatkustaja. Etenkin Saksa on pitkään laiminlyönyt oman ulko- ja turvallisuuspolitiikkansa ja olettanut, että Yhdysvallat ja muut Euroopan maat hoitavat sen rajojen valvonnan ja turvallisuuden.

Saksa alkoi reagoida Välimeren siirtolaiskriisiin vasta, kun ensimmäiset siirtolaiset tulivat Saksan rajojen yli. Maan toiminta on myös pitkälti aiheuttanut Italian, Unkarin ja Puolan autoritäärisen kehityksen Euroopan Unionin sisällä. Saksan teollisuuden ja sen suurimman puolueen CDU/CSU:n intressit ovat ajaneet koko Unionin perustan yli.

Saksa myös avoimesti flirttailee Venäjän kanssa energiapolitiikassa. Nord Stream -putkihankkeet lisäävät Venäjän asevoimien läsnäoloa Itämerellä ja luovat sille etulyöntiasemaa Itä-Euroopan maita kohtaan, joiden energiansaanti on pitkälti riippuvainen Venäjästä. Venäjä on valtaosalle Itä-Euroopan maista punainen vaate ja niiden vanhojen miehittäjien, Saksan ja Venäjän, veljeily keskenään nähdään pahimmillaan jonkin sortin Molotov-Ribbentrop -jatkumona.

Euroopan Unionin tulisi olla Läntisen maailman ”Beacon of Liberty”, jossa itseisarvoina ovat länsimainen oikeusvaltio, ihmisoikeudet ja vapaus. Eurooppa onkin ollut historiaa muokkaavien megatrendien, kuten demokratian, markkinatalouden ja liberalismin koti. Eurooppalaisten kyvyttömyys huolehtia tästä perinnöstä aiheutti sen, että Yhdysvalloista, Neuvostoliitosta ja nykyään Kiinasta tuli maailmaa muokkaavia voimia. Eurooppa on jäänyt sivustakatsojan rooliin, mutta nyt sillä on mahdollisuus ottaa itselleen vapaan maailman johtajuus.

Tämä vaatii kuitenkin vahvaa puolustuskykyä Euroopan Unionilta. Euroopan maat pysyvät turvattuina ainoastaan, jos iskuvoimaa löytyy muualtakin kuin Atlantin takaa. Naton tulee edelleen olla puolustuksen keskus, mutta emme voi olla riippuvaisia Yhdysvaltojen sotilaista, tai sitäkin enemmän poliittisista päättäjistä. Tästä syystä Euroopan Unionista tulee rakentaa Naton eurooppalainen pilari, sekä sotilaallisesti uskottava toimija. Emme voi surffata Yhdysvaltojen lentotukialusten peräaalloissa, vaan meidän pitää pystyä ottamaan vastuuta itsestämme. Siten Euroopan Unionista voi tulla läntisen Euraasian ja Välimeren alueen suurvalta, joka toimii vastavoimana Venäjälle ja Kiinalle.

Euroopassa, sekä etenkin Suomessa on irrationaalinen Venäjän pelko, joka johtuu omien asevoimien alasajosta ja historian traumoista. Venäjän asevoimat ovat kuitenkin vain varjo Neuvostoliiton mahtavasta puna-armeijasta. Sen asevoimien iskukykyä ovat entisestään heikentäneet Ukrainan ”itsenäistyminen” Venäjän vaikutuspiiristä ja Valko-Venäjän pyrkimys samaan. Tällä hetkellä Venäjän mahtavin ase ydinaseiden lisäksi on propaganda. Ei olekaan sattumaa, että Suomea kosiskellaan Natoon, koska Suomi on niitä harvoja maita, joissa on uskottava puolustusjärjestelmä. Uskottavasta puolustusjärjestestelmästä huolimatta historia opettaa, että yksin ei kannata jäädä. NATO-jäsenyys mahdollistaa Suomen pääsyn NATO:n turvatakuiden ja ohjuskilpien suojaan. Brexitin jälkeen Euroopan Unionilla on lisäksi edelleen Ranskan ydinsuoja.

Myös kehitysavulla on roolinsa turvallisuuspolitiikassa. Sen kärkenä tulee olla kohdemaiden oikeusvaltiokehitys, jonka perustalle voidaan rakentaa demokraattisia yhteiskuntia. Rahan lappaminen leopardihattuisten diktaattorien taskuun ei ole tehokasta tai tarkoituksenmukaista. Monessa tapauksessa kehitysapu hidastaa kohdemaiden kehitystä – niin kauan kuin olot pysyvät huonoina, rahaa tulee länsimailta lisää. Tästä syystä kehitysapu tulisi rakentaa tarkkojen mittarien varaan. Kohdemaissa pitää saada aikaan riippumaton oikeuslaitos, toimivat instituutiot sekä omistusoikeuden kunnioitus. Tätä kautta kehitysavulla voidaan vähentää vihamielisten ja epävakaiden diktatuurien nousua Euroopan ulkopuolella.

Näistä syistä askeleeni Euroopan vahvistamiseksi näyttää tältä:

  • Frontexin resursseja tulee lisätä ja EU:n pitää perustaa monikansalliset rajajoukot. Siirtolaiskriisiä ei pidä jättää vain rajavaltioiden murheeksi.
  • Visio onnistuu vain jos, kaikki sitoutuvat siihen. Sanktiot ja poissulkeminen järjestelmästä niille maille, jotka rikkovat räikeästi perusperiaatteita. Unkari ja Puola ovat suurimpia EU:n nettosaajia ja niissä tällainen kehitys on kaikkein vahvinta.
  • Nopean toiminnan joukoista pitää tehdä uskottava pelotevaikuttaja lähialueilla. Interventionistinen rauhanturvapolitiikka pyrkimyksenä vakauttaa kriisialueita.
  • Pyrkimys energiaomavaraisuuteen ydinvoimalla ja uusiutuvilla energialähteillä. Etenkin Itä-Eurooppa ja Saksa pitää saada pois Venäjän kaasun kiristysruuvin alta.
  • Kehitysapujärjestelmä pitää rakentaa uusiksi. Demokratiaa ei voi vaatia mailta, jolla ei ole edes toimivia instituutioita. Rahaa ei voi vain lapata hyvää hyvyyttään, vaan sillä pitää olla joku oikea tarkoitus. Kiinan silkkitiehankkeet pitää ottaa hyvin potentiaalisina turvallisuusuhkina.

Kokoomuksen tulee ajaa tällaista kehitystä Euroopan Unionissa ja myös sen ulkopuolella. Kokoomus on Suomen suurin muutosvoima ja Kokoomusnuoret ovat Kokoomuksen suurin muutosvoima. Siksi työ on aloitettava nuorten liitosta käsin.

Matias Pajula
Kokoomuksen puoluevaltuuston jäsen