Kestävä kehitys kaipaa myös vastuullista taloudenpitoa

Blogi

Kestävä kehitys on käsite, jota on viljelty esimerkiksi vaalikeväänä moneen otteeseen ja hyvä niin. Päätöksenteon ekologinen ja sosiaalinen kestävyys ovat hyvinkin kannatettavia ja tavoittelemisen arvoisia asioita, mutta harmillisen usein tästä kontekstista unohtuu myös kestävän kehityksen kolmas aspekti: taloudellinen kestävyys. Vaikka myös taloudellinen kestävyys mainitaan vuoden 2020 budjetin otsikossa, jäi tämä selkeästi unholaan istuvalta hallitukselta kun budjettiriihen myötä valtion talouden alijäämä kasvaa 2 miljardilla. Pääministeri Rinne ei kuitenkaan tunnu olevan huolissaan tästä, päinvastoin.

Meille kokoomuslaisille taloudellinen kestävyys kulkee käsi kädessä päätöksenteossa. On vastuullista pitää huoli valtion kassasta niin, että tulevien sukupolvien perinnöksi jää muutakin kuin alati kasvava valtionvelka. Se ei ole oikeudenmukaista sukupolvipolitiikkaa.

Panostukset esimerkiksi koulutukseen ja osaamiseen [esimerkki] ovat enemmän kuin tarpeellisia. Nämä ovat todellisia tulevaisuusinvestointeja, joiden avulla koulutetaan osaavaa työvoimaa ja luodaan innovaatioita, joiden avulla voidaan esimerkiksi torjua ilmastonmuutosta. Tulevaisuusinvestointien rahoittaminen myymällä valtion omaisuutta on kannatettava idea, mutta on väärin, että tulevaisuusinvestointi-termin alle viljellään pitkälti menoja, joiden tulevaisuusvaikutuksista ei ole konkreettista näyttä etenkään sitten, kun kertapanostus on käytetty loppuun. Tämän kaltaiset panostukset ovat laastareita, jotka eivät korjaa alkuperäistä ongelmaa.

Ekologinen, sosiaalinen ja taloudellinen kestävyys ei sulje toisiaan pois, vaan sen sijaan ne täydentävät toisiaan. Tulevaisuuteen katsova ilmasto- ja ympäristöpolitiikka täydentää vastuullista taloudenpitoa ja toteuttaa oikeudenmukaista sukupolvipolitiikkaa takaamalla myös tuleville sukupolville elinkelpoisen planeetan jolla elää. Sosiaalisen kestävyyden kautta pidetään kaikki mukana ja autetaan niitä, jotka apua tarvitsevat. Kaiken tämän, sekä muut yhteiskunnan tarjoamat palvelut ja tukiverkon mahdollistavat taloudellinen kestävyys. Jos hallituksella ei ole kanttia vaalilupaustensa siivittämänä pitää huolta taloudellisesta kestävyydestä, ei voida pitkällä juoksulla taata sosiaalisen ja ekologisen kestävyyden toteutumista.

Kalevi Sorsan sanoin: Vahva valtiontalous on köyhän paras turva. Tässä myös istuvalle hallitukselle ohjenuora jota seurata. Kestävän kehityksen nimissä.

Veera Hellman
Puheenjohtaja
Kokoomusnuorten talouspolitiikan verkosto

Henri Weck
Varapuheenjohtaja
Kokoomusnuorten talouspolitiikan verkosto