Nykyinen ansiosidonnainen syrjii nuoria

Blogi

Suomessa on käytössä ansiosidonnainen työttömyysturvajärjestelmä, jossa ansiosidonnaista työttömyysturvaa saavat vain työttömyyskassojen jäseneksi liittyneet, vaikka pääosin tuo työttömyysturva rahoitetaan kaikilta perittävistä veroista ja veroluonteisista maksuista. Koronakevät osoittikin järjestelmän heikkoudet.

Tällä hetkellä vain noin viisi prosenttia työttömyyskassojen rahoituksesta tulee työttömyyskassan jäsenmaksuista. Näin ollen kaikki työssäkäyvät rahoittavat lähes koko ansiosidonnaisen työttömyysturvan maksamalla veroja ja työttömyysvakuutusmaksuja, mutta itse ansiosidonnaista saavat vain ne, ketkä ovat maksaneet kassan jäsenmaksun. 

Nykyisen järjestelmän ulkopuolelle jää entistä suurempi osa työntekijöistä. Koronakevään aikaan jopa yli 50 000 lomautettua jäi ilman ansiosidonnaista työttömyysturvaa, koska ei kuulunut työttömyyskassaan. Erityisen haavoittuvassa asemassa ovat nuoret, sillä entistä harvempi nuori on syystä tai toisesta maksanut kassan jäsenmaksua. Nuoret jäävät siis nykyisen järjestelmän väliinputoajiksi ja kärsijöiksi. 

Olen päässyt toteamaan tämän myös omassa tuttavapiirissäni koronalomautusten aikaan; nuoret, vastavalmistuneet työntekijät eivät saakaan lomautuksen ajalta ansiosidonnaista, koska eivät olleet liittyneet ajoissa työttömyyskassan jäseniksi. Erityisen epäreiluksi tilanteen tekee se, että kaikki ovat kuitenkin osallistuneet järjestelmän rahoitukseen verojen ja pakollisten työttömyysvakuutusmaksujen kautta.

Kokoomus on esittänyt, että Suomessa siirryttäisiin universaaliin ansiosidonnaiseen työttömyysturvaan. Tämä on oikea tie Suomelle. Universaalissa ansiosidonnaisessa työttömyysturvassa kaikilla työntekijöillä on oikeus ansiosidonnaiseen, maksavathan kaikki järjestelmän rahoituksesta. Näin parantaisimme erityisesti nuorten työmarkkina-asemaa.

Oikeudenmukainen sosiaaliturvajärjestelmä tarjoaa turvaa, kun sitä tarvitaan, ja kohtelee ihmisiä tasapuolisesti. Tällä hetkellä ansiosidonnainen työttömyysturva järjestelmä ei ole oikeidenmukainen. Tähän tarvitaan muutos. Siksi meidän tulee siirtyä universaaliin ansiosidonnaiseen työttömyysturvaan.

Sakari Pääkkö
Opiskelija, valtiotieteen kandidaatti
Varavaltuutettu (kok.)
Kuopio

Me uskomme, että jokainen nuori on kiinnostunut omasta tulevaisuudestaan. Olemme varmoja siitä, että myös sinulla on omia päämääriä ja sanasi sanottavana itseäsi koskeviin päätöksiin.

Liity Kokoomusnuoriin