Kokoomuksen puoluehallitus pitää aloitetta sijoitustuotteiden kielivaatimusten löyhentämisestä perusteltuna

Blogi

Varsinais-Suomen Kokoomusnuoret on lähettänyt Kokoomuksen puoluekokoukseen aloitteen
yksityissijoittajien sijoitusmahdollisuuksien laajentamisesta PRIIP-tuotteiden
avaintietoesitteiden kielivaatimuksia löyhentämällä. PRIIP-tuotteita on valtaosa
rahoitusvälineistä suoria osake- tai velkasijoituksia lukuunottamatta. Sääntelyn tulkinnan
mukaan suomalainen yksityissijoittaja saa ostaa PRIIP-tuotteista vain sellaisia, joista
palveluntarjoajalla on tarjota avaintietoesite suomeksi tai ruotsiksi.

”Perusteena tälle vaatimukselle oli PRIIPs- sääntelyn lähtökohta yksityissijoittajien tarpeesta
saada avaintiedot helpossa ja ymmärrettävässä muodossa. Näin ollen on hyvät perusteet
kyseenalaistaa linjaus, jonka perusteella Suomessa toisaalta olisi hyväksyttävää markkinoida
PRIIP-tuotetta, josta on avaintietoesite vain ruotsiksi mutta toisaalta ei hyväksyttävää
markkinoida täysin identtistä tuotetta, josta esite on vain englanniksi”, puoluehallitus toteaa
aloitevastauksessaan.

Varsinais-Suomen Kokoomusnuoret on esittänyt aloitteessaan hyväksyttäväksi kieleksi
englannin lisäksi kaikkia Euroopan Unionin virallisia kieliä. Puoluehallitus pitää tätä
kuitenkin tarpeettoman laajana kielitarjontana todeten, ettei tällainen laajennus kenties ole
kovin olennainen. Toisaalta puoluehallitus vastaa, ettei esimerkiksi kroaatin-, iirin- tai
maltankielellä markkinoitaville sijoitustuotteille tiedetä olevan erityisen laajan mielenkiinnon
kohteina suomalaisten ei-ammattimaisten sijoittajien taholta.

”Käytännössä kyse olennaisesti on ennen muuta englanninkielisten avaintietoesitteiden
hyväksymisestä suomen- ja ruotsinkielisten ohella”, puoluehallitus toteaa. ”Suomalaisten
arvopaperisäästäjien ja -sijoittajien valinnanmahdollisuuksien näkökulmasta tällainen
laajennus olisi järkevä ja perusteltu.”

Varsinais-Suomen Kokoomusnuorten hallituksen jäsen Pauliina Tuusa yhtyy
puoluehallituksen vastaukseen. ”Tärkeintä on kuitenkin turvata valinnanvapauden ohella
myös yksityissijoittajien oikeus saada ymmärrettävää tietoa sijoitustuotteesta, ja tehdä
puoluekokouksessa perusteltuja päätöksiä. Olen joka tapauksessa tyytyväinen valmistelemani
aloitteen saamaan vastaukseen, ja toivon puoluekokouksen yhtyvän esitettyyn ponteen.”

”Itselleni henkilökohtaisesti tärkein helpotus olisi puoluehallituksenkin kannattama englannin
kieli. Tällä hetkellä Finanssivalvonnan linjauksen mukaan esimerkiksi USA:ssa
noteerattuihin ETF-rahastoihin ei ole suomalaisella koskemista, ellei avaintietoesitettä ole
tarjota äidinkielellämme”, Varsinais-Suomen Kokoomusnuorten varapuheenjohtaja Arvi
Tolvanen sanoo.

”Haluan silti Suomen johtavan Eurooppa-puolueen jäsenenä kysyä, miksi asetamme unionin
kielet eriarvoiseen asemaan yksityissijoittajan vapauden kustannuksella”, Tuusa huomauttaa.

Lisätietoja:

Tuusa Pauliina

Tuusa Pauliina

pauliina.tuusa@gmail.com

+358 443 240 196