Edustajistovaalit

Ammattikorkeakoulujen opiskelijakunnat ja yliopistojen ylioppilaskunnat edustavat opiskelijoitaan korkeakoulujen opetuksen ja opiskelijoiden hyvinvoinnin kehittämisessä.

Miksi Kokoomus?

Valitsemalla poliittisen ehdokaslistan tiedät varmasti, mitä saat. Kaikki listamme ehdokkaat jakavat yhteiset arvomme. Äänestämällä poliittista listaa vältyt ikäviltä yllätyksiltä. Kokoomuksen ehdokasta äänestämällä annat äänesi opiskelijoiden mielenterveyden ja ahkeruuden puolustamiselle sekä ylioppilas- tai opiskelijakuntasi vastuulliselle taloudenpidolle.

Kokoomuksen ehdokasta äänestämällä varmistat, että etujasi ajetaan osaavasti ja vaikuttavasti. Olemme tottuneet viemään asioita eteenpäin sekä paikalliseen että valtakunnalliseen päätöksentekoon. Tiedämme, miten asioihin vaikutetaan. Tunnemme päätöksentekijät.

Mikä edustajisto?

Ylioppilas- ja opiskelijakunnissa ylintä päätösvaltaa käyttävät opiskelijoiden vaaleilla valitsema edustajisto. Ammattikorkeakouluissa vaalit käydään joka vuosi, yliopistoissa joka toinen vuosi. Helsingin (HYY) ja Tampereen (TREY) ylioppilaskunnissa vaalit käydään aina parillisina vuosina, muissa yliopistoissa parittomina vuosina eli muun muassa tänä vuonna.

Kokoomus (Kokoomusopiskelijat ja Kokoomusnuoret) on ollut vuosikymmeniä keskeinen toimija opiskelijapolitiikassa. On tärkeää, että jokaisissa vaaleissa jokaisella äänestäjällä on mahdollisuus äänestää kokoomuslaista ehdokasta. Lähde siis mukaan talkoisiin nostamaan Kokoomus jälleen suurimmaksi poliittiseksi liikkeeksi korkeakoulusi edustajistovaaleissa!

Vaalien aikataulut

 • AYY:n ennakkoäänestys 28.–31.10. ja vaalipäivä 1.–5.11.
 • ISYY:n ennakkoäänestys 29.10.–1.11. ja vaalipäivä 6.11.
 • JYY:n ennakkoäänestys 31.10.–1.11. ja vaalipäivä 4.–6.11.
 • LYY:n ennakkoäänestys 31.10.–1.11. ja 4.–5.11. ja vaalipäivä 6.11.
 • LTKY:n ennakkoäänestys alkaa 22.10. ja vaalipäivä on 1.–6.11.
 • OYY:n äänestysaika 1.–6.11.
 • ÅAS:n äänestysaika 29.10.–6.11.
 • HELGA:n äänestysaika 30.10.–6.11.
 • JAMKO:n ennakkoäänestys 28.10.–6.11. ja vaalipäivä 6.11.
 • KOE:n äänestysaika 30.10.–6.11.
 • TAMKO:n ennakkoäänestys 23.10.–6.11. ja vaalipäivä on 6.11. (äänestysaika vaalipäivänä klo 9–15).

Kokoomuksen ehdokaslistat

Kokoomuksen Nuorten Liitto ja Kokoomuksen Opiskelijaliitto Tuhatkunta kokoaa Kokoomuksen ehdokaslistoja kattavasti ympäri Suomen sekä ylioppilaskuntien että ammattikorkeakoulujen opiskelijakuntien edustajistovaaleihin.

Tsekkaa Kokoomuksen ehdokkaat!

Kokoomuksen edustajistovaaliteesit:

1) Mielenterveys on pääasia – palvelut paremmin saataville!

Haluamme, että jokainen opiskelija on valmistuttuaan hyvinvoiva ja työkykyinen. Mielenterveysongelmilla on vakavat seuraukset ja niiden vaikutukset näkyvät myös yhteiskunnallisella tasolla. Opinnot saattavat viivästyä merkittävästi tai pahimmassa tapauksessa jäädä kokonaan kesken, eikä opiskelija pääse saavuttamaan täyttä potentiaaliaan.

Ongelmaan on ratkaisuja: YTHS:llä tulee olla riittävä määrä lääkäreitä ja hoitajia, joille turvataan tarvittavat resurssit nopean hoitoon pääsyn mahdollistamiseksi. AMK-opiskelijoiden mielenterveyspalvelujen saatavuus turvataan myös ennen YTHS:n piiriin siirtymistä. Yksikin mielenterveysongelmien ja avunsaannin hitauden syrjäyttämä opiskelija on valtava menetys yksilön itsensä lisäksi myös yhteiskunnalle.

Myös liikunnalla ja kulttuurilla on todettu olevan positiivinen vaikutus opiskeluissa jaksamiseen. Lisätään opiskelijoiden mahdollisuuksia liikunnan ja kulttuurin harrastamiseen.

2) Ei rangaista työnteosta – nostetaan opintotuen tulorajoja!

Haluamme nostaa opiskelijoiden elintasoa nostamalla merkittävästi opintotuen tulorajoja. Tämä olisi selkeä viesti siitä, että työnteosta halutaan palkita – ei rangaista. Opiskelijoilla on oltava mahdollisuus vaikuttaa tulotasoonsa tekemällä töitä opintojen ohella.

Haluamme yksilöllisempiä mahdollisuuksia opiskeluun, sillä jokainen opiskelija on erilainen. Ajasta ja paikasta riippumattoman opiskelun on oltava aito vaihtoehto. Opiskelijoiden on voitava yhdistää opiskeluun vaivattomasti työ, perhe ja harrastukset. Opintoja on voitava suunnitella ja toteuttaa joustavasti kunkin henkilökohtaisen elämäntilanteen mukaan.

3) Vastuullista taloudenpitoa – ei jäsenmaksun korotuksille!

Peräänkuulutamme ylioppilas- ja opiskelijakunnilta vastuullista taloudenpitoa. Tarpeettomia menoja on voitava karsia, jotta jatkuvat jäsenmaksujen korotukset voidaan välttää. Ylioppilas- ja opiskelijakuntien on syytä keskittyä ydintehtäväänsä, eli opiskelijoiden edunvalvontaan.

Mielestämme ylioppilaskuntien jäsenyyden pakollisuus asettaa ammattikorkeakoulujen ja yliopistojen opiskelijat eriarvoiseen asemaan. Myös yliopisto-opiskelijoille on annettava vapaus äänestää jaloillaan, jos ylioppilaskunnan edunvalvonta ja palvelut eivät ole jäsenmaksun arvoisia.

Lisätietoja edustajistovaaleista:

Heinonen Niilo

Heinonen Niilo

Poliittinen suunnittelija

niilo.heinonen@kokoomusnuoret.fi

+358 440 300 851

Poliittinen valmistelu, viestintä ja vaikuttaminen, poliittisten verkostojen toiminnan tukeminen ja koordinointi

Haahti Pauli

Haahti Pauli

Projektikoordinaattori (Kokoomusopiskelijat)

pauli.haahti@kokoomusopiskelijat.fi

+358 505 165 529

TAKAISIN YLÖS