In English & På Svenska

Youth of the National Coalition Party

We believe that every young person is interested in their own future.
We are certain that everyone has their own objective and has a word to say on those decisions that affect their life.

Our values

Our politics are based on our values. We are not an interest organization of any single group. According to our platform we are driven by our values which are freedom, responsibility and caring, education, supportiveness, equality of opportunity, patriotism and internationalism and ecological sustainability. Our existence and everything we do is based on these core values.

Politics

Our politics are based on the values and ideas stated in our platform. Political work is prepared by our board and working groups specialised in different sectors of society. The highest decision making body at KNL is the general meeting.

Activities

Youth of the National Coalition Party offers a wide range of hobby and training activities all around Finland on national tier as well as on regional and local tiers. Events and trainings are organized around the year and they are easy to take part in, whether you are a KNL veteran or a newbie!

More information:

Hanhela Heidi

Hanhela Heidi

Kansainvälisen vaikuttamisen sihteeri

heidi.hanhela@kokoomusnuoret.fi

+358 405 519 981

Co-Opted Vice President of the International Young Democrat Union (IYDU), Secretary General of Youth of the European People's Party (YEPP)

Samlingspartiets Ungdomsförbund

Vi tror på att varje ungdom är intresserad av sin framtid. Vi är säkra över att också du har egna mål och du har något att säga i de beslut som påverkar ditt liv.

Samlingspartiets ungas värderingar

Kärnan vår politik ligger i våra värderingar. Enligt vårt principprogram är våra bärande värderingar frihet, ansvar och omsorg, bildning, uppmuntran, möjligheternas jämställdhet och fosterländskhet. Vår existens och allt vad vi gör baserar sig på dessa värderingar.

Politik

Samlingspartiets ungas politik baserar sig på vår värdering- och ideologiska grund som finns i vårt principprogram. Politiska arbetet förbereds av förbundsstyrelsen och arbetsgrupper som har specialiserat sig på olika sektorer. Programmen godkänns antingen av förbundsstyrelsen eller i förbundsstämman som ordnas varje år.

Verksamhet

Samlingspartiets unga bjuder på hobby- och utbildningsverksamhet runt om i Finland på nationell, regional och lokal plan. Evenemang och utbildningar ordnas hela året om och det går bra att delta i evenemangen oberoende av om du har blivit medlem nyligen eller varit medlem redan länge!

BLI MEDLEM

Mer information:

Miala Maria

Miala Maria

Kokoomusnuorten varapuheenjohtaja

maria.miala@kokoomusnuoret.fi

TAKAISIN YLÖS