Asiakirjat

Liiton toimintaa, taloutta ja vaikuttamista ohjaavat liittokokouksen ja liittohallituksen hyväksymät asiakirjat.

Toimintaa ohjaavat asiakirjat:

Säännöt

Säännöissä määritellään reunaehdot Kokoomusnuorten toiminnalle ja päätöksenteolle. Nykyiset säännöt on hyväksytty liittokokouksessa 2018.

Strategia 2021-2025

Strategiassa määritellään millainen järjestö Kokoomusnuoret halutaan olevan tulevaisuudessa. Se uudistetaan noin 4-5 vuoden välein. Nykyinen strategia on hyväksytty liittokokouksessa 2020.

Toimintasuunnitelma 2022

Toimintasuunnitelmassa määritellään Kokoomusnuorten toiminnan tavoitteet ja toimenpiteet. Se uudistetaan vuosittain. Toimintasuunnitelma vuodelle 2022 on hyväksytty liittokokouksessa 2021.

Vaikuttamista ohjaavat asiakirjat:

Periaateohjelma

Periaateohjelma toimii Kokoomusnuorten aatteelisena ohjenuorana. Se uudistetaan noin 4-5 vuoden välein. Nykyinen periaateohjelma on hyväksytty liittokokouksessa 2017.

Tavoiteohjelma 2023–2024

Tavoiteohjelma ohjaa liiton linjauksia ja tavoitteita politiikan eri osa-alueilla lyhyemmällä tähtäimellä. Se uudistetaan kahden vuoden välein vuorovuosina puheenjohtajavaalin kanssa.

Viestintää ohjaavat asiakirjat:

Graafinen ohjeisto 2020

Graafinen ohjeisto määrittelee, miten Kokoomusnuoret sekä sen piirijärjestöt ja paikallisyhdistykset toteuttavat visuaalista viestintäänsä.

Yhdenvertaisuutta ohjaavat asiakirjat:

Code of conduct

Code of conduct on tapa luoda käytäntöjä, jotka saavat jokaisen kokemaan olonsa tervetulleeksi, turvalliseksi sekä tietoiseksi käytänteistä epämiellyttävien tilanteiden ratkaisemiseksi niiden sietämisen sijasta.

Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuusohjelma

Asiakirjan tarkoituksena on tarjota selkeät raamit ja tavat edistää ja toteuttaa tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta Kokoomuksen Nuorten Liiton toiminnassa.

TAKAISIN YLÖS