Asiakirjat

Liiton toimintaa, taloutta ja vaikuttamista ohjaavat liittokokouksen ja liittohallituksen hyväksymät asiakirjat.

Toimintaa ohjaavat asiakirjat:

Strategia 2018-2020

Strategiassa määritellään millainen järjestö Kokoomusnuoret halutaan olevan tulevaisuudessa. Se uudistetaan noin 4-5 vuoden välein.

Toimintasuunnitelma 2019

Toimintasuunnitelmassa määritellään Kokoomusnuorten toiminnan tavoitteet ja toimenpiteet. Se uudistetaan vuosittain.

Vaikuttamista ohjaavat asiakirjat:

Periaateohjelma 2017

Periaateohjelma toimii Kokoomusnuorten aatteelisena ohjenuorana. Se uudistetaan noin 4-5 vuoden välein.

Tavoiteohjelma 2019-2020

Tavoiteohjelma ohjaa liiton linjauksia ja tavoitteita politiikan eri osa-alueilla lyhyemmällä tähtäimellä. Se uudistetaan kahden vuoden välein vuorovuosina puheenjohtajavaalin kanssa.

Viestintää ohjaavat asiakirjat:

Graafinen ohjeisto 2018

Graafinen ohjeisto määrittelee, miten Kokoomusnuoret sekä sen piirijärjestöt ja paikallisyhdistykset toteuttavat visuaalista viestintäänsä.

TAKAISIN YLÖS