Kokoomuksen Nuorten Liitto

Kokoomuksen Nuorten Liitto toimii piirijärjestöjä ja paikallisyhdistyksiä kokoavana liittona.

Kokoomusnuorten ylintä päätösvaltaa käyttää vuosittain järjestettävä liittokokous ja toimeenpanovaltaa liittohallitus. Päivittäistä toimintaa toteuttavat liiton puheenjohtajisto ja keskustoimiston henkilöstö.

Liittokokous (liko)

Kokoomusnuorten korkeinta päätösvaltaa käyttää vuosittain järjestettävä liittokokous, jossa valtaa käyttävät piirijärjestöjen ja paikallisyhdistysten lähettämät edustajat. Piirijärjestöt valitsevat liittokokoukseen jäsenmäärän suhteessa yhteensä 150 kokousedustajaa ja paikallisyhdistykset kukin yhden. Piirijärjestöjen edustajilla on kullakin käytössään yksi ääni ja paikallisyhdistysten edustajilla kymmenesosan (1/10) arvoinen ääni.

Liittokokous valitsee joka vuosi liittohallituksen jäsenet ja kahden vuoden välein liiton puheenjohtajiston. Liittokokouksessa päätetään myös järjestön poliittisesta linjasta joka toinen vuosi uudistettavan tavoiteohjelman ja 4-5 vuoden välein uudistettavan periaateohjelman muodossa.

Lisäksi liittokokouksessa hyväksytään vuosittain järjestön toimintaa ohjaavan toimintasuunnitelman ja talousarvion sekä 4-5 vuoden välein uudistettavan strategian. Liittokokouksissa käsitellään myös vuosittain kymmeniä piirijärjestöjen ja paikallisyhdistysten laatimia aloitteita, jotka voivat koskettaa esimerkiksi järjestön poliittista linjaa tai toimintatapoja.

Liittokokouksessa hyväksytyt liiton toimintaa ja vaikuttamista ohjaavat asiakirjat löydät täältä.

Liittohallitus (liha)

Liittokokousten välillä valtaa käyttää liittohallitus, jonka tehtävänä on toteuttaa liittokokouksen päätöksiä. Se koostuu vuorovuosina valittavasta puheenjohtajasta ja kahdesta varapuheenjohtajasta sekä vuosittain valittavasta 10 jäsenestä.

Liittohallitus päättää strategian, toimintasuunnitelman ja talousarvion rajoissa liiton toiminnasta, taloudesta, henkilöstöstä ja hallinnosta. Liittohallitus myös tulkitsee ja muodostaa liiton kantoja asioihin, joihin järjestöllä ei ole kantaa periaate- ja tavoiteohjelmissa tai muissa liittokokouksen hyväksymissä ohjelmissa.

Tutustu Kokoomusnuorten nykyiseen liittohallitukseen täältä.

Työvaliokunta (tvk)

Liittohallituksen työvaliokunnan muodostaa järjestön puheenjohtaja, varapuheenjohtajat sekä kaksi muuta liittohallituksen jäsentä. Sen tehtävänä on valmistella, valvoa ja ohjata liittohallituksen päätösten toimeenpanoa. 

Kansainvälisen vaikuttamisen jaosto (kv-jaosto)

Kokoomusnuorten kansainvälistä vaikuttamista johtaa kansainvälisen vaikuttamisen sihteeri eli international secretary (kv-sihteeri) tukenaan kansainvälisen vaikuttamisen jaosto (kv-jaosto).

Tutustu kansainvälisen jaoston jäseniin ja Kokoomusnuorten edustajiin kansainvälisissä kattojärjestöissä täältä.

Poliittiset verkostot

Jäsenet voivat osallistua Kokoomusnuorten poliittiseen valmisteluun, viestintään ja vaikuttamiseen valtakunnallisten poliittisten verkostojen kautta. Kokoomusnuorten poliittisten verkostojen toiminnasta voit lukea lisää täältä.

Keskustoimisto ja henkilöstö

Liittokokouksen ja liittohallituksen päätösten toimeenpanosta vastaa loppupeleissä usein palkattu henkilöstö. Kokoomusnuorissa työskentelee pääsihteeri sekä liiton hallintoa, poliittista toimintaa, viestintää, koulutus- ja järjestötoimintaa, jäsenhankintaa sekä piiri- ja paikallistoimintaa tukevia työntekijöitä. Pääsihteeri toimii muun henkilöstön esihenkilönä.

Kokoomusnuoret tarjoaa mahdollisuuksia työskennellä mielenkiintoisissa ja haastavissa tehtävissä politiikan sisäpiirissä. Kokoomusnuorten työyhteisö on reilu ja sen työtehtävissä on mahdollisuus kehittää omaa yhteiskunnallista ja järjestöllistä osaamista.

Kokoomusnuorten henkilöstö työskentelee pääsääntöisesti Kokoomusnuorten keskustoimistolla Kansakoulukujalla, jossa sijaitsee myös Kokoomuksen puoluetoimisto.

Tutustu Kokoomusnuorten työntekijöihin täältä.

TAKAISIN YLÖS