Paikallisyhdistykset

Kokoomusnuorten paikallisesta toiminnasta vastaa piirijärjestöjen ohella kymmenet paikallisyhdistykset.

Paikallisyhdistyksiä löytyy muun muassa maakuntien keskuskaupungeista ja myös pienemmistä kaupungeista ja kunnista, joissa on pitkät perinteet Kokoomuksen toiminnalle. Niillä on keskeinen rooli Kokoomusnuorten toiminnan alueellisen kattavuuden näkökulmasta.

Kokoomusnuorten paikallisyhdistykset ovat myös muodostaneet Vantaalla, Tampereella ja Turussa aluejärjestöjä. Ne eivät ole osa varsinaista Kokoomusnuorten organisaatiota, eikä niillä esimerkiksi ole omia edustajia Kokoomusnuorten liittokokouksissa. Aluejärjestöt muodostuvat niiden jäseninä olevista paikallisyhdistyksistä.

Paikallisyhdistyksen kokous

Paikallisyhdistysten korkeinta päätösvaltaa käyttää yhdistyksen kokous, jossa jokaisella kyseisen piirijärjestön jäsenmaksun maksaneella jäsenellä on äänioikeus. Yhdistyksen kokousta ei pidä sekoittaa yhdistyksen hallituksen kokoukseen.

Vuosittain järjestettävässä varsinaisessa yhdistyksen kokouksessa valitaan paikallisyhdistykselle puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja hallituksen muut jäsenet. Yhdistyksen kokous päättää myös muun muassa yhdistyksen toimintasuunnitelmasta ja talousarviosta sekä toimintakertomuksesta ja tilinpäätöksestä.

Yhdistyksen kokous myös valitsee paikallisyhdistyksen edustajat Kokoomuksen puoluekokouksiin, Kokoomuksen piirijärjestön piirikokouksiin, Kokoomuksen kunnallis- ja aluejärjestöjen kokouksiin sekä Kokoomusnuorten liittokokouksiin.

Paikallisyhdistyksen hallitus

Yhdistyksen kokousten välillä paikallisyhdistyksissä valtaa käyttää hallitus, jonka tehtävänä on toteuttaa yhdistyksen kokouksen päätöksiä. Se koostuu piirikokouksen valitsemasta puheenjohtajasta, varapuheenjohtajasta sekä 2-8 jäsenestä ja 0-8 varajäsenestä.

Hallitus nimeää paikallisyhdistykselle sihteerin ja taloudenhoitajan hallituksen keskuudesta tai sen ulkopuolelta. Lisäksi hallitus voi nimittää muita vastuuhenkilöitä hallituksen keskuudesta tai sen ulkopuolelta. Hallituksessa voi olla esimerkiksi vaikuttamisesta, viestinnästä, koulutuksista ja jäsenpalveluista vastaavia vastuuhenkilöitä.

Hallitus pyörittää paikallisyhdistyksen käytännön toimintaa. Se järjestää erilaisia tapahtumia ja koulutuksia sekä vastaa yhdistyksen vaikuttamisesta, viestinnästä, markkinoinnista, vaalitoiminnasta, hallinnosta ja taloudesta.

TAKAISIN YLÖS