Piirijärjestöt

Pääosa Kokoomusnuorten varsinaisesta päivittäisestä ja viikoittaisesta järjestötoiminnasta toteutetaan piirijärjestöissä.

Kokoomusnuorten alueellisesta toiminnasta vastaa 12 piirijärjestöä, jotka toimivat joka puolella Suomea. Piirijärjestöjen aluejako noudattelee Suomen vaalipiirijakoa. Jos et tiedä, minkä piirijärjestön alueella asut, voit tarkistaa sen täältä.

Piirijärjestöt tarjoavat jäsenistölleen vahvan vaikuttamisväylän sekä monipuolista koulutus- ja harrastustoimintaa. Yksi piirijärjestöjen tärkeimmistä tehtävistä on koordinoida ja tukea paikallisyhdistysten toimintaa tai muulla tavoin varmistaa Kokoomusnuorten toiminnan alueellinen kattavuus.

Piirijärjestöjen alaisuudessa toimii myös paikallisesta toiminnasta vastaavia paikallisyhdistyksiä. Piirijärjestöjen ja paikallisyhdistysten välinen työnjako vaihtelee alueittain.

Piirijärjestöjen korkeinta päätösvaltaa käyttää piirikokous ja toimeenpanovaltaa piirihallitus. Piirijärjestön toimintaa johtavat puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja.

Piirikokous (piko)

Piirijärjestöjen korkeinta päätösvaltaa käyttää piirikokous, jossa jokaisella kyseisen piirijärjestön jäsenmaksun maksaneella jäsenellä on äänioikeus. 

Vuosittain järjestettävässä varsinaisessa piirikokouksessa valitaan piirijärjestölle puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja piirihallituksen muut jäsenet. Piirikokous päättää myös muun muassa piirijärjestön toimintasuunnitelmasta ja talousarviosta sekä toimintakertomuksesta ja tilinpäätöksestä.

Piirikokous myös valitsee paikallisyhdistyksen edustajat Kokoomuksen puoluekokouksiin, Kokoomuksen piirijärjestön piirikokouksiin sekä Kokoomusnuorten liittokokouksiin.

Piirihallitus (piha)

Piirikokousten välillä piirijärjestöissä valtaa käyttää piirihallitus, jonka tehtävänä on toteuttaa piirikokouksen päätöksiä. Se koostuu piirikokouksen valitsemasta puheenjohtajasta, varapuheenjohtajasta sekä 2-8 jäsenestä ja 0-8 varajäsenestä.

Piirihallitus nimeää piirijärjestölle sihteerin ja taloudenhoitajan piirihallituksen keskuudesta tai sen ulkopuolelta. Lisäksi piirihallitus voi nimittää muita vastuuhenkilöitä piirihallituksen keskuudesta tai sen ulkopuolelta. Piirihallituksessa voi olla esimerkiksi vaikuttamisesta, viestinnästä, koulutuksista ja jäsenpalveluista vastaavia vastuuhenkilöitä.

Piirihallitus pyörittää paikallisyhdistyksen käytännön toimintaa. Se järjestää erilaisia tapahtumia ja koulutuksia sekä vastaa yhdistyksen vaikuttamisesta, viestinnästä, markkinoinnista, vaalitoiminnasta, hallinnosta ja taloudesta.

TAKAISIN YLÖS