Kansallinen Kokoomus

Kokoomuksen Nuorten Liitto on Kansallinen Kokoomus rp:n nuorisojärjestö. Kokoomusnuorten jäsenet ovat myös Kokoomuksen jäseniä.

Puoluekokous (puko)

Kokoomuksen ylintä päätösvaltaa käyttää puoluekokous, joka päättää muun muassa puolueen aatteellisesta ja poliittisesta linjasta sekä valitsee puolueen puheenjohtajan, varapuheenjohtajan sekä puoluevaltuuston puheenjohtajan ja jäsenet.

Puoluevaltuusto (puva)

Puoluekokousten välisenä aikana puolueen ylintä päätösvaltaa käyttää puoluevaltuusto, johon kuuluu puoluekokouksessa valittu puheenjohtaja sekä 60 jäsentä ja heidän henkilökohtaiset varajäsenensä.

Puoluevaltuusto päättää muun muassa puoluehallituksen valinnasta, puolueen toimintasuunnitelmasta ja talousarviosta, toimintakertomuksesta ja tilinpäätöksestä sekä jäsenmaksujen suuruudesta.

Puoluehallitus (puha)

Puoluehallitukseen kuuluu puolueen puheenjohtaja, kolme varapuheenjohtajaa sekä 5-19 jäsentä ja heidän henkilökohtaiset varajäsenet. Puoluehallituksen jäseniksi valitaan pääsääntöisesti puolueen jäsenliittojen (3) ja piirijärjestöjen (13) puheenjohtajat sekä varajäseniksi kyseisten järjestöjen varapuheenjohtajat.

Puoluehallituksen tehtävänä on johtaa puolueen toimintaa puoluekokousten ja puoluevaltuuston päätösten mukaisesti. Se myös ohjaa puolueen jäsenyhdistysten toimintaa ja valvoo sääntöjen sekä puoluekokousten ja puoluevaltuuston päätösten noudattamista. Lisäksi puoluehallitus valmistelee puoluekokousten ja puoluevaltuuston käsiteltäväksi tulevat asiat.

Puoluetoimisto ja henkilöstö

Puolueella on henkilöstä puoluetoimistolla ja piiritoimistoilla ympäris Suomen. Puoluetoimistolla työskentelee muun muassa puolueen johtamisesta, hallinnosta, ohjelmatyöstä, viestinnästä ja järjestötoiminnasta vastaavia työntekijöitä.

Puoluevaltuuston valitsema puoluesihteeri johtaa puoluetoimistoa ja muuta puolueen henkilöä. Hänen tehtävänään on johtaa puolueen toimintaa puoluehallituksen päätösten mukaisesti. Puoluesihteerin alaiset toiminnanjohtajat johtavat piiritoimistojen henkilöstöä ja piirijärjestöjen toimintaa.

Puoluetoimiston yhteystiedot löydät täältä.

Puolueen verkostot

Verkostot tarjoavat kaikille kokoomuksen jäsenille mahdollisuuden seurata itseään kiinnostavia poliittisia teemoja, vaikuttaa niihin itselle ja elämäntilanteeseen parhaiten sopivalla tavalla sekä tavata samoista asioista kiinnostuneita ihmisiä.

Verkostoihin kootaan kaikki aiheesta kiinnostuneet kokoomuslaiset, vaikuttajaryhmissä taas keskitytään tietyn erityisalueen vaikuttamistyöhön ja poliittiseen valmisteluun.

Lue lisää puolueen ohjelmatyöstä ja verkostojen toiminnasta täältä.

Puolueen jäsen- ja läheisjärjestöt

Jäsenliittojen puheenjohtajilla ovat puoluehallituksen jäseniä ja heillä on puhe- ja läsnäolo-oikeus Kokoomuksen eduskuntaryhmän kokouksissa. Jäsenliitoilla on muutenkin keskeinen rooli puolueen päätöksenteossa. Kokoomuksella on kolme jäsenliittoa:

Läheisjärjestöt eivät ole Kokoomuksen jäsenjärjestöjä, mutta ne toimivat muuten läheisessä yhteistyössä puolueen kanssa. Kokoomuksen läheisjärjestöjä ovat

Puolueen piiri-, alue- ja kunnallisjärjestöt

Kokoomuksella on 13 piirijärjestöä, jotka tekevät yhdessä paikallisyhdistysten kanssa paikallisesti kokoomuslaista politiikkaa. Piiritoimistot ja niiden toiminnanjohtajat vastaavat piirien päivittäisestä toiminnasta, kun taas piirien puheenjohtajat ja piirihallitukset vastaavat politiikan sisällöstä.

Kaupungeissa ja kunnissa, joissa toimii useampi Kokoomuksen jäsenyhdistys, kuntavaalien ehdokasasettelusta vastaa kunnallisjärjestö. Kunnallisjärjestöön kuuluvat kaikki kunnan alueella toimivat Kokoomuksen jäsenyhdistykset. Kunnallisjärjestön hallitus johtaa paikallista kunnallispolitiikkaa yhteistyössä valtuustoryhmän kanssa. Joissain kaupungeissa on kunnallisjärjestön sijaan aluejärjestö.

Löydät piiritoimistojen yhteystiedot täältä.

Kokoomuksen eduskuntaryhmä

Kokoomuksen kansanedustajat muodostavat eduskunnassa Kokoomuksen eduskuntaryhmän. Sillä on oma itsenäinen hallintonsa sekä kymmenkunta työntekijää. Kokoomusnuorten puheenjohtajalla on puhe- ja läsnäolo-oikeus eduskuntaryhmän viikoittaisissa kokouksissa.

Lue lisää eduskuntaryhmästä täältä.

Kokoomuksen organisaatio:

TAKAISIN YLÖS