Myös valtiota omistajana sitoo osakeyhtiölaki

Kannanotto

Viime aikoina paljon julkisuutta saanutta valtionyhtiö-termiä on Satakunnan Kokoomusnuoret ry:n hallituksen mielestä käytetty osittain väärin. Vuonna 2006 voimaan tulleessa lainsäädännössä valtionyhtiöt on eritelty valtioenemmistöisiin yhtiöihin ja valtion osakkuusyhtiöihin, joista valtiolla on vähintään 10 % omistus tai jotka on erikseen määrätty osakkuusyhtiöiksi. Matti Vuorian selvitysmiesraportti vuodelta 2004 esittää, että valtionyhtiöiksi voitaisiin kutsua ainoastaan valtion kokonaan omistamia yhtiöitä. Julkisesti noteerattuja yhtiöitä, joissa valtiolla on enemmistö- tai merkittävä vähemmistöosakkuus, pitäisi kutsua valtion intressiyhtiöiksi.

Lain mukaan valtio omistajana ei voi asettaa velvoitteita pörssiyhtiöille. Myöskään yhtiön hallituksen toimivaltaan kuuluvia asioita ei ole tapana esitellä etukäteen omistajille. Osakeyhtiölain mukaan yhtiön toiminnan tarkoituksena on tuottaa voittoa osakkeenomistajille, omistajapohjasta riippumatta. Valtion pörssiyhtiöt tuottivatkin vuonna 2008 5,7 % osinkotuoton valtiolle, eli lain kirjain toteutui. Kuten aiemmatkin hallitukset ovat linjanneet, hyvää tuottoa on pidettävä valtionyhtiöiden toiminnan tavoitteena.

Markkinataloudessa toimivissa yrityksissä on aina pidettävä huolta vakaasta taloudellisesta pohjasta ja kannattavuudesta. Valtionyhtiöiden irtisanomiset ja lomautukset kyseenalaistetaan usein ja jopa niiden kieltämistä on ehdotettu. Yhtiöiden mentyä pörssiin niitä koskevat kuitenkin samat pelisäännöt kuin muitakin, eikä niillä voi olla esimerkiksi aluepoliittisia tavoitteita.

Satakunnan Kokoomusnuoret ry korostaa, että valtio omistajana ei voi eikä sen tule jatkossakaan puuttua yhtiöiden sisäisiin toimiin, vaan pyrkiä muilla tavoin turvaamaan työpaikkoja. On myös muistettava, että valtion rooli osinkojen saajana koituu veronmaksajien hyväksi. Vuosittaisilla miljardeissa laskettavilla osinkotuloilla kustannetaan osa hyvinvointiyhteiskuntaa.

Lisätiedot:

Puheenjohtaja Olli Knuuti, puh. 044-5629086, olli.knuuti(a)tut.fi

Hallituksen jäsen Juho Anttila, puh. 040-8467553, juhoa(a)iki.fi

Ota kantaa