Mielipide netissä ei tee rikolliseksi

Kannanotto

Oikeusministeriölle tehty esitys ns. viharikosten rangaistussäädöksistä on osittain ongelmallinen. On hyvä, että rasismi ja siihen liittyvät rikosnimikkeet määritellään tarkemmin. Oikeuslaitos tai muu vastaava taho ei kuitenkaan pysty määrittelemään ja arvioimaan ihmisten tunnetiloja, joten käsite viharikos on varsin tulkinnanvarainen.

Vihan lisäksi esimerkiksi pelko on tunnetila, joka aiheuttaa väkivaltaa ja aggressiota. Jos vihasta siis tehdään rikosnimike, on olemassa vaara, että seuraavaksi alkaa keskustelu pelkorikoksista – siis itseään ruokkiva ketjureaktio. Pahimmillaan tästä seuraa väärinä pidettyjen mielipiteiden ja tuntemusten kriminalisointi.

Esityksessä halutaan kriminalisoida mm. internet-linkkien osoittaminen sivuille, joilla on rasistista aineistoa. Linkin rikollisuuteen vaikuttaisi esimerkiksi se, onko sivuilla oleva väite ns. faktaväite vai arvosteluväite. ”Tämä on askel kohti oikean totuuden määrittelyä ylhäältäpäin ja sensuroinnin laajenemista”, toteaa Satakunnan Kokoomusnuorten varapuheenjohtaja Juho Anttila.

Lakiesityksessä ehdotetaan tieteen ja taiteen nimissä toimiville laajempaa sananvapautta kuin muille. Tällainen ei sovi sananvapauden ideaan ja kohtelee ihmisiä eriarvoisesti. Lakiesitys antaisi mahdollisuuden asettaa ihminen syytteeseen mielipiteensä vuoksi.

Satakunnan Kokoomusnuoret ry

Ota kantaa