Kaikille ydinvoimaloille luvat!

Kannanotto

Uudenmaan Kokoomusnuoret kannattavat Kokoomuksen linjaa myöntää  luvat kolmelle uudelle ydinvoimalalle. Suomella ei ole nykyisessä taloustilanteessa varaa evätä rakennuslupia yhdeltäkään ympäristö- ja turvallisuuskriteerit täyttävältä ydinvoimalahankkeelta. Kustannustehokas ydinsähkö on paitsi taloudellisesti järkevä vaihtoehto, se antaa lisäksi Suomen valtiolle pelivaraa tiukkojen päästötavoitteiden saavuttamisessa.

Mikäli kaikille ydinvoimalahankkeille ei kuitenkaan lupia myönnetä, kannattavat Uudenmaan Kokoomusnuoret Fortumin hanketta Loviisassa. Hästholmenin saarelta löytyy vahvaa osaamista ja perinteitä ydinsähkön tuotannolle. Lisäksi Loviisa 3 olisi sen mahdollistaman kaukolämpöputkihankkeen ansiosta kaikista ympäristöystävällisin vaihtoehto.

”Jos ydinvoimalan hukkalämmöllä on mahdollista lämmittää helsinkiläisten asunnot, sen sijaan, että lämmöllä kuormitetaan itämerta, on valinta Fortumin hyväksi helppo tehdä”. Uudenmaan Kokoomusnuorten puheenjohtaja Elias Erämaja toteaa. ”Keskustalainen aluepolitiikka ei saisi valintoja tehtäessä nousta energiatehokkuus- ja ympäristökysymysten edelle.” Erämaja jatkaa. Uudenmaan Kokoomusnuorten mielestä on myös vastuutonta väittää, ettei Suomi tarvitsisi tulevaisuudessa lisäydinvoimaa.

”Emme tahdo työntää päätä pensaaseen ja paasata ainoastaan energian kulutuksen vähentämisestä. Tosiasia on kuitenkin se, että Suomi tarvitsee tulevaisuudessakin omavaraista energiantuotantoa.” Uudenmaan Kokoomusnuorten Henri Haaksiala toteaa. Uudenmaan Kokoomusnuoret haluavat myös muistuttaa, että lisäydinvoiman rakentaminen ei sulje pois uusiutuvien energiamuotojen kehitystä, mutta on tehokas ja ympäristöystävällinen siirtymäajan ratkaisu energian jatkuvalle kysynnälle.

Ota kantaa