Kaikilla työntekijöillä oltava äänioikeus luottamusmiesvaaleissa

Kannanotto

Satakunnan Kokoomusnuoret ry:n piirihallituksen mielestä työpaikkojen luottamusmiesvaaleissa tulisi olla äänioikeus kaikilla työsuhteessa kyseiseen työpaikkaan olevilla, riippumatta siitä, mihin liittoon kuuluu vai kuuluuko lainkaan. Nykyinen menettely, jossa äänioikeutettuja ovat vain sen liiton jäsenet, jonka työehtosopimusta työpaikalla noudatetaan, on ongelmallinen. Nykyisen menettelyn puitteissa jopa vähemmistö valitsee työpaikkansa työntekijöiden luottamusmiehen, johtuen työnantajan järjestäytymisestä.

Luottamusmiesten tehtävät on myös määritelty niin, että he edustavat koko henkilöstöryhmäänsä riippumatta siitä, kuka kuuluu mihinkin liittoon. Työnantajan järjestäytymiselläkään ei ole aina merkitystä siihen, miten työntekijöitä kohdellaan sopimusteknisesti. Onkin kohtuutonta, etteivät kaikki saa valita edustajaansa esimerkiksi YT-neuvotteluihin, jotka koskevat jokaista. Yhteistoimintalaki sanoo, että jos työpaikalla ei ole luottamusmiestä, valitaan työpaikalle yhteistoimintaedustaja työntekijöiden keskuudesta. Myös tilanteet, joissa työpaikalla toimii useamman eri liiton jäseniä, ovat hankalia. Tällöin on tilanteita, joissa osa henkilöstöstä ei voi vaikuttaa omien asioidensa kulkuun eikä henkilöihin, jotka niitä hoitavat.

Nykyinen menettely johtaa liittojen pakkojäsenyyteen jos haluaa olla varmasti päättämässä asioista, jotka koskettavat itseään. Tämä menettelymalli on mielestämme väärä, pohjautuen kaikille kuuluvaan yhdistymisvapauteen.

Lisätiedot:
Varapuheenjohtaja Juho Anttila, juhoa(a)iki.fi

Ota kantaa