Uudenmaan Kokoomusnuoret ry: Valtion apteekkimonopoli purettava

Kannanotto

Uudenmaan Kokoomusnuorten mielestä reseptivapaat lääkemarkkinat tulisi avata ja näin ollen valtion apteekkimonopoli purkaa. Suomessa lääkejakelu on jäänyt jälkeen palvelualojen yleisestä kehityksestä, eikä tämänhetkinen toimintamalli ole nykyaikainen saatikka tehokas, koska se ei kannusta kilpailuasetelman tavoin toimintojen tehostamiseen ja tuottavuuden parantamiseen. Kilpailuttomalla lääkejakelulla pyritään lääkkeiden saatavuuden varmistamiseen, mutta kyseinen järjestelmä on kuluttajan kannalta todella kallis ylläpitää.

”Itsehoitolääkkeiden myynti on vapautettu muiden pohjoismaiden osalta jo Tanskassa, Norjassa ja Ruotsissa, eikä kokemusten mukaan lääkemarkkinoiden vapautuminen ole johtanut lääketurvallisuuden laskuun. En näe syytä, miksei myös Suomessa lähdettäisi viemään reseptivapaita lääkkeitä päivittäistavarakaupan hyllyille.” Toteaa Reija Laurila Uudenmaan Kokoomusnuorista.

Eniten myynnin vapautumisesta hyötyisivät vanhukset ja eläkeläiset. Itsehoitolääkkeiden tulo päivittäistavarakauppaan myös säästäisi kuluttajan aikaa ja muita myönteisiä vaikutuksia olisi mm. autoilun vähenemisen myötä ilmastokuormituksen pieneneminen. Elintarviketurvallisuusviraston mukaan lääkemarkkinoiden vapautumisella olisi myös kansantalouden kannalta positiivisia vaikutuksia. Uudenmaan Kokoomusnuoret toivoo, että päättäjät näkisivät lääkemarkkinoiden vapauttamisen toimintojen tehostumisen ja tuottavuuden parantumisen vuoksi tärkeänä asiana ja ottaisivat valtion apteekkimonopolin purkamisen agendalleen.

LISÄTIETOJA:
Elias Erämaja, puheenjohtaja, 0407471854
Reija Laurila, 0409603725

Ota kantaa