Perustuslakia muutettava valtion ylivelkaantumisen estämiseksi

Kannanotto

Kokoomuksen Nuorten Liitto esittää järeitä keinoja valtion velkakierteen katkaisemiseksi. Kokoomusnuorten mielestä perustuslakia tulisi muuttaa siten, että eduskunta voi tehdä alijäämäisiä budjetteja ainoastaan 3/4 ääntenenemmistöllä.

”Varojen yli eläminen on nykyisin tehty valtiolle aivan liian helpoksi. Poliitikkojen on helppo väistää vastuutaan vaikeiden ratkaisujen tekemisestä vain ottamalla valtiolle lisää velkaa. Se on lyhytnäköistä politiikkaa, joka tekee talousongelmista tulevaisuudessa entistäkin vaikeampia ratkaista”, lataa kokoomusnuorten puheenjohtaja Wille Rydman.

Rydman ei usko poliitikkojen kykyyn katkaista julkisen sektorin velkakierrettä, ellei velanottoa perustuslailla rajoiteta. ”Perustuslaissa säädetään nykyiselläänkin kokonaisen luvun verran valtion taloudenhoidosta. Mikäli sinne kirjattaisiin vaatimus suuresta määräenemmistöstä alijäämäisiä budjetteja tehtäessä, muuttuisi velkaan turvautuminen nykyistä merkittävästi vaikeammaksi. Se pakottaisi poliitikot karsimaan valtion menoista ja tehostamaan sitä, kuinka yhteisiä verorahojamme Suomessa käytetään”, Rydman toteaa.

Perustuslain muuttaminen pakottaisi kokoomusnuorten mukaan poliitikot kantamaan vastuunsa valtion talouden tasapainosta. ”Velkaantuminen on nykyisin liian helppo keino siirtää talousongelmien ratkaisemista tuonnemmaksi. Mikäli velkabudjettien tekemiseen vaadittaisiin 3/4 ääntenenemmistö, ei niitä voitaisi enää laatia muutoin kuin suuren kansallisen yksimielisyyden vallitessa. Velanoton kynnys nousisi ja valtiontalous olisi nykyistä paremmassa turvassa”, Rydman sanoo.

Lisätiedot:
Wille Rydman, 050-5167651
Puheenjohtaja, Kokoomusnuoret
wille.rydman(a)kokoomusnuoret.fi
www.willerydman.fi

Ota kantaa