Toimeentulotuen alentamismahdollisuus ehkäisee syrjäytymistä

Kannanotto

Ainoana poliittisena nuorisojärjestönä Suomessa Kokoomuksen Nuorten Liitto kannattaa hallituksen esitystä, joka mahdollistaa toimeentulotuen alentamisen sellaiselta 18-25-vuotiaalta henkilöltä, joka keskeyttää opintonsa tai kieltäytyy tarjotusta koulutuksesta.

”Hallituksen esitys on sosiaalisesti vastuullinen. Päinvastoin kuin muut poliittiset nuorisojärjestöt väittävät, tällä uudistuksella nimenomaisesti torjutaan nuorten syrjäytymistä”, toteaa kokoomusnuorten puheenjohtaja Wille Rydman.

”Syrjäytymisvaarassa olevalle nuorelle on erityisen tärkeää, ettei hän tipahda kelkasta esimerkiksi juuri koulutuksen suhteen. Kaikkein tuhoisinta on, jos koulutuksen keskeyttäminen ja toimeentulotuen varaan heittäytyminen osoittautuu taloudellisesti kannattavaksi vaihtoehdoksi. Tällä uudistuksella tällaista syrjäytymiskehitystä voidaan tehokkaasti torjua”, Rydman jatkaa.

Kokoomusnuoret huomauttaa myös, että toimeentulotuen alentaminen on mahdollista ainoastaan niissä tapauksissa, joissa työvoimaviranomainen on päättänyt, että työttömyysturvaa ei makseta. Toimeentulotuki ei myöskään alene, mikäli nuori ottaa vastaan tarjotun koulutuksen tai minkä tahansa muun sellaisen tukitoimenpiteen, joka on täyden toimeentulotuen myöntämisen edellytyksenä.

Kokoomusnuorten puheenjohtaja Wille Rydman muistuttaa myös nuorten oman elämänhallinnan tukemisen tärkeydestä. ”On ilman muuta hyvä asia, että toimeentulotuesta tehdään nykyistä vastikkeellisempaa. Tämän uudistuksen myötä syrjäytymisvaarassa olevat nuoret eivät enää yhtä helposti kuin nykyisin pääse keskeyttämään opintojaan ja siten heikentämään mahdollisuuksiaan menestyä myöhemmässä elämässään.”

Lisätiedot:
Wille Rydman, 050-5167651
Puheenjohtaja, Kokoomusnuoret
wille.rydman (a) kokoomusnuoret.fi
www.willerydman.fi

Ota kantaa