Guggenheimia vastuullisempi ratkaisu!

Kannanotto

Helsingin kokoomusnuoret perää Kaupunginvaltuustolta vastuullista rahankäyttöä investointeihin. Investoinnit sinänsä ovat hyvä asia, mutta tuottavuudella mitattuna Guggenheim museolle kaavaillut julkiset varat voisi, ja tulisi, keskittää kaupungin vakavampien ongelmien ratkaisemiseen.

Helsinkiä vaivaava asuntopula on tyyppiesimerkki ongelmasta, johon kaupungin resurssit tulisi keskittää. Kysyntä on kasvanut kestämättömäksi suhteessa tarjontaan. Asuntojen neliöhinnat ovat pakottaneet lapsiperheet kehyskuntiin halvempien hintojen perässä. Lopputulos on veropohjan rapautuminen väestön ikääntyessä.

”Nuorena sitä miettii, kuka kantaa vastuuta ikääntyvästä polvesta tulevaisuudessa. Ellei kaupunkiin saada houkuteltua enemmän nuoria veronmaksajia, on vaikea paikata tulevaa kestävyysvajetta” tuumaa piirihallituksen jäsen Olli Isoaho.

Helsingin kokoomusnuorten mielestä nykyinen asuntotuotannon määrä on kerrassaan riittämätön. Kaupunki on asettanut itselleen tavoitteeksi rakentaa viisituhatta uutta asuntoa vuodessa. Tämä ei ole kestävä tuotantotaso, kysynnän kasvaessa entisestään tulevaisuudessa. Nyt olisi oiva tilaisuus viisinkertaistaa nykyinen tavoite ja tehdä aidosti tuottavia sijoituksia tulevaisuuteen.

“Resurssit tulisi kohdentaa varmoihin perusinvestointeihin, joilla on kiistaton kysyntä ja varma vaikutus. Asuntovajeelle on saatava loppu ja tämä tapahtuu vain tuotantoa lisäämällä. Helsingistä täytyy tehdä kustannustasoltaan varteenotettava asumisvaihtoehto.” linjaa piirin puheenjohtaja Samuel Schubak.

Lisätiedot
Helsingin Kokoomusnuorten puheenjohtaja Samuel Schubak
+358 (0) 50 3640 138
samuel(at)schubak.fi

Ota kantaa