Hämeen Kokoomusnuoret: Palvelut tarkasteluun ennen kuntarajoja!

Kannanotto

Hämeen Kokoomusnuoret tyrmää Elinvoimainen Kunta- ja palvelurakenne -selvityksessä esitetyn 70 kunnan mallin, sillä kuntien laajamittainen yhdistäminen ei ratkaise niiden todellisia ongelmia.  Nuorten piirihallitus kokee keskustelun kuntien vähentämisestä olevan ainoastaan sivuseikka sen rinnalla, että keskusteltaisiin kuntien vastuista ja velvoitteista. Piirihallitus katsoo, että rajojen sijaan olisi keskusteltava palvelurakenteesta ja sen laajuudesta. Ensin tulisi päättää, mitä tuotetaan ja vasta sen jälkeen keskusteltava siitä, millaisissa kunnissa ne tuotetaan.

 

”Keskustelu rajoista on käytävä vapaaehtoisuuteen perustuen, kuntien itsensä toimesta. Kunnat voivat halutessaan liittyä yhteen, mutta niille on annettava mahdollisuus myös pysyä erillään, jos näkevät sen luontevampana vaihtoehtona”, linjaa Hämeen Kokoomusnuorten puheenjohtaja Heikki Rautala, ”Tarkasteltavaksi olisi aluksi otettava kuntien vastuulla olevien palveluiden karsiminen, kuten esimerkiksi subjektiivinen päivähoito-oikeus, sillä vaikka kaikki kunnat lyötäisiin yhteen, eivät rahat tule riittämään nykyisten palvelujen tarjoamiseen.”

 

Suurkunnat ovat myös kansalaisten torjumia, kuten Päijät-Hämeessäkin nähtiin koko maakunnan käsittävään kuntaan tähtäävien mielipidetiedustelujen yhteydessä. Hämeen Kokoomusnuorten mielestä maan hallituksen tulisi sivuuttaa kuntarajoista käytävä keskustelu, koska se peittää alleen tunnustetun tarpeen kehittää palvelurakenteita vastaamaan tulevaisuuden haasteisiin.

Lisätietoja piirin puheenjohtajalta Heikka Rautalalta: 040 7694252  tai heikki_rautala@hotmail.com

Ota kantaa