Pirkanmaan Kokoomusnuoret: Kuntauudistukseen palvelut edellä

Kannanotto

Hallituksen kaavailema kuntauudistus lähtee vääristä lähtökohdista. Nykyisessä ehdotuksessa on ensin mietitty kuntarajat pohtimatta tarkemmin, mitä palveluja rajojen sisällä tuotetaan. Pirkanmaan kokoomusnuorten mielestä ensin tulisi miettiä, mitä palveluita haluamme kuntien vastuulle. Sen jälkeen voidaan vasta katsoa, miten ja millä tasolla palvelut on järkevintä järjestää ja millaiset kuntarajat olisivat toimivimmat.

Kuntien välinen yhteistyö on tärkeässä roolissa palveluiden tuottamisessa. Kaikkia palveluita ei ole taloudellista eikä järkevää tuottaa peruskunnan tasolla.

Pirkanmaan kunnissa tulee selvittää eri yhteistyömallien ja mahdollisten liitosten hyödyt ja haitat sekä vaikutukset palvelutuotantoon. Näiden tietojen pohjalta kunnissa voidaan pohtia, mikä on paras mahdollinen tapa yhteistyöhön ja palveluiden tuottamiseen.

” Tärkeintä on, että palvelut on järjestetty järkevästi ja kuntien välinen yhteistyö toimii. Kuntaliitos on yksi väline palveluiden kehittämiseksi.” Pirkanmaan Kokoomusnuorten puheenjohtaja Riina-Eveliina Eskelinen linjaa.

Kuntauudistuksen tarkoitus on taata laadukkaat palvelut joka puolelle Suomea. Kunnissa, joissa ei pystytä järjestämään kunnolla edes kaikkia peruspalveluita itse, yhteistyö naapurikuntien kanssa on välttämätöntä. Näissä kunnissa tulisi vakavasti harkita liitoksen mahdollisuutta.

Hyvin taloutensa hoitaneita kuntia, jotka pystyvät tehokkaasti ja järkevästi järjestämään palvelunsa itse tai yhteistyössä, ei tule pakottaa liitoksiin, vaan näissä kunnissa liitosten tulee perustua vapaaehtoisuuteen.

Lisätiedot:
Riina-Eveliina Eskelinen
Puheenjohtaja
Pirkanmaan Kokoomusnuoret ry
0442905120

Ota kantaa