Kokoomusnuorten Häkkänen: Kuntaliitosten irtisanomissuoja suoraan Kreikasta

Kannanotto

Kokoomuksen Nuorten Liiton puheenjohtaja Antti Häkkänen vaatii hallitusta luopumaan kuntaliitoksiin ryhtyvien kuntien henkilöstön viiden vuoden irtisanomissuojasta. Häkkänen katsoo, että ylipitkä irtisanomissuoja vaarantaa koko hankkeen hyödyt ja johtaa kuntatalouden entistä pahempaan kurjistumiseen. Hallitus päätti tiistain iltakoulussa pitäytyä hallitusohjelman kirjauksessa, jossa turvataan henkilöstön asema kuntaliitoksissa. Kuntajakolain mukaan henkilöstöllä on viiden vuoden irtisanomissuoja kuntaliitoksen yhteydessä.

– Viiden vuoden irtisanomissuoja on kohtuuttoman pitkä ja veronmaksajien kannalta kallis ratkaisu. Tällaisella päätöksellä varmistetaan, että kuntapäättäjien viimeinenkin usko säästöjen syntymiseen ja kuntauudistuksen hyötyihin katoaa. Tehostumista ei voi esimerkiksi hallinnossa tapahtua, jos kaikkien liitoskuntien hallintopäälliköt räätälöidään kehittämiskoordinaattoreiksi seuraavan viiden vuoden ajaksi. Tässä on vähän kreikkalaisen taloudenhoidon piirteitä, sanoo Häkkänen.

Irtisanomissuoja aiheuttaa erityisen ongelmallisia tilanteita, jos liitoksia tulee useita eri vuosina. Suoja ketjuuntuu ja voi kasvaa yli viiden vuoden. Tämä johtaa palvelurakenteiden ja henkilöstöpolitiikan jähmettymiseen. Häkkäsen mielestä kunnille tulisi antaa vapaus itse arvioida kuinka paljon henkilöstöä tarvitaan.

– Nyt pitäisi pikemminkin luoda kannusteita tehokkuuden ja säästöjen etsimiseen. Tämä irtisanomissuoja on päinvastaista politiikkaa. Ja eihän muidenkaan alojen työntekijöille tällaisia herkkuja tarjota, kyllä tässä on kyse myös oikeudenmukaisuudesta, muistuttaa Häkkänen.

Lisätietoja:
Antti Häkkänen
Puheenjohtaja
Kokoomuksen Nuorten Liitto
0407057134

Ota kantaa