Kokoomuksen Lauslahti ja Sipiläinen: Laskin esiin ennen sote- ja kuntaratkaisuja

Kannanotto

Kokoomuksen Nuorten Liittoa johtava Ville Sipiläinen ja kansanedustaja Sanna Lauslahti vaativat hallitusta tekemään meneillään olevaa kuntauudistusta sekä sosiaali- ja terveyspalveluiden rakenneuudistusta varten kunnolliset vaihtoehtolaskelmat, jotta uudistukset saadaan onnistumaan niille asetettujen tavoitteiden mukaisesti.

”Kuntien kustannusten kasvu on lopetettava tehtäviä ja sääntelyä purkamalla, jotta veroja ei jouduta korottamaan. Myös yksityisen sektorin raskasta vero- ja byrokratiataakkaa on pikaisesti kevennettävä. Samalla palvelutuotannolle on asetettava nykyistä selvästi väljemmät reunaehdot, jotta paikallisesti toimivia uusia tuotantomalleja voidaan ottaa käyttöön”, linjaa kokoomusnuorten Sipiläinen.

Parhaillaan käynnissä ovat massiiviset uudistushankkeet sekä kuntarakenteen että sosiaali- ja terveyspalvelurakenteiden osalta. Uudistus ei kuitenkaan saa olla itseisarvo, vaan lopputuloksen on oltava perusteellisiin laskelmiin pohjaava tarkkaan harkittu ratkaisu. Raskaasti velkaantunut julkinen sektori ei kestä yhtään ratkaisua, jossa kustannukset nousevat.

“Rakenteiden ja laatikoiden sokea liikuttelu tai suurien linjojen piirtely ei yksinkertaisesti riitä. Kunta- sekä soterakenteiden uudistamista koskevat päätökset on tehtävä nykyistä perusteellisempien laskelmien pohjalta. Muuten lopputulos voi olla entistä kalliimpi. Laput silmillä joudutaan ojasta allikkoon”, jatkaa kansanedustaja Lauslahti.

Lisätietoja:

Sanna Lauslahti
kansanedustaja
+358 50 512 2380
sanna.lauslahti@eduskunta.fi

Ville Sipiläinen
puheenjohtaja
Kokoomuksen Nuorten Liitto

+358 40 761 1558
ville.sipilainen@kokoomusnuoret.fi
Mediakuvia Sipiläisestä: http://bit.ly/ZzOcms

Ota kantaa