Pohjanmaan ja Pirkanmaan Kokoomusnuoret

Pirkanmaan ja Pohjanmaan Kokoomusnuoret: Helpotusta sukupolvenvaihdoksiin

Kannanotto

Pohjalaiset ja pirkanmaalaiset kokoomusnuoret vierailivat lauantaina 25. toukokuuta ylihärmäläisellä turkistarhalla tutustumassa elinkeinoon ja yrittämiseen. Vierailun yhteydessä korostui, että turkistarhaus on viimeaikaisesta mediahuomiosta huolimatta samanlaista yrittämistä kuin minkä tahansa muunkin alan yrittäminen. Ala ei kaipaa erityskohtelua, vaan pikemminkin työrauhaa ja varmuutta. Oikeastaan ainoana käytännön erona muuhun yrittämiseen on alan erittäin vahva vientipainotteisuus (noin 95 % tuotannosta menee vientiin) sekä jatkuvat investoinnit tarhaan ja tutkimustyöhön eläinten hyvinvoinnin edistämiseksi.

– Itse asiassa suurin niin turkistarhojen kuin muidenkin perheyritysten kohtaama haaste on sukupolvenvaihdos ja sen verotus, toteaa Pohjanmaan Kokoomusnuorten puheenjohtaja Visa Kananoja. Vaikka Suomi onkin viimeisimmän yhteisöveron alentamispäätöksen myötä yritysverotuksessa kilpailukykyisempi kuin esimerkiksi Ruotsi, kiilaavat sekä Ruotsi että Viro meidän edelle sukupolvenvaihdoksen verotuksessa.

Ellei jatkava sukupolvi pysty ostamaan yritystä käypään markkinahintaan, katsotaan sukupolvenvaihdos lahjaksi tai lahjanluonteiseksi kaupaksi. Ruotsissa ja Virossa omistajan lasten ei tarvitse maksaa saamistaan yrityksen osakkeista lainkaan lahjaveroa. Vero maksetaan myyntivoitoista vasta, mikäli yritystoimintaa jatkavat lapset myyvät yrityksen ulkopuoliselle taholle. Suomessa tällaisesta sukupolvenvaihdoksesta peritään lahjavero, jota yritystoimintaa jatkavat lapset eivät käytännössä pysty omasta kukkarostaan maksamaan, vaan he joutuvat turvautumaan yrityksessä osingonjakoon saadakseen varat veron maksamiseen.  Osinko on suoraan pois yritystoiminnasta, sen kehittämisestä ja työllistämisestä. Ennen kuin osinkotulon voi käyttää lahjaveron maksamiseen, on siitä luonnollisesti maksettava osinkovero.

– Sukupolvenvaihdokset ovat yrityksille rahallisesti kalliita ja pahimmillaan vaihdoksesta aiheutuva verotaakkaa pysäyttää täysin tai antaa takapakkia yrityksen kasvulle ja kehitykselle, summaa Pirkanmaan Kokoomusnuorten puheenjohtaja Riina-Eveliina Eskelinen. Sukupolvenvaihdoksia olisikin syytä helpottaa siirtämällä verottamisen ajankohta naapurimaiden mallin mukaisesti myöhemmäksi siihen hetkeen, jos ja kun toimintaa jatkaneet lapset myyvät yrityksen ulkopuolisille.

Lisätiedot:

Visa Kananoja
puheenjohtaja, Pohjanmaan Kokoomusnuoret ry
040-767 2453
visa@kananoja.com

Riina-Eveliina Eskelinen
puheenjohtaja, Pirkanmaan Kokoomusnuoret ry
044-290 5120
riinaeve@hotmail.com

Ota kantaa