Vantaan Kokoomusnuoret

Työllistämisen kynnys matalammaksi!

Kannanotto

Valtaosa suomalaisista yrityksistä työllistää alle kymmenen henkilöä. Näille yrityksille jo yhdenkin työntekijän palkkaaminen on aina suuri riski. Vantaan Kokoomusnuorten tiistaina 12.11. järjestämässä Yrittäjyysillassa nousi esiin huoli siitä, ettei nykyisenkaltaisen politiikan harjoittaminen ole ratkaisu työttömyyteen tai siitä syntyviin taloudellisiin ja sosiaalisiin hankaluuksiin. Sen sijaan Suomen taloudellisen tilanteen parantamiseksi tulisi pikimmiten uskaltaa tehdä rohkeita päätöksiä koskien työmarkkinakysymyksiä.

“Mahdollisimman suuri työllisyysaste on paras keino ihmisten hyvinvoinnin ylläpitämiseen. Irtisanomissuojaa madaltamalla voitaisiin poistaa riskejä, joita yrittäjä kohtaa uuden henkilöstön palkkaushetkellä”, toteaa yhdistyksen puheenjohtaja Satu Virtanen. “Työhön sopimattoman työntekijän irtisanominen helpottuisi, ja samalla työttömän mahdollisuus työllistymiseen parantuisi huomattavasti.”

Vantaan Kokoomusnuoret toivookin, että jatkossa yrityksille suotaisiin mahdollisuus palkata ihmisiä helpommin ja työttömille annettaisiin nykyistä paremmat edellytykset työllistyä.

Lisätietoja:

Satu Virtanen

puheenjohtaja

040 930 8474

satu.virtanen@cs.helsinki.fi

Ota kantaa