Kouvolan Seudun Kokoomusnuoret

Kouvolalle velkakatto!

Kannanotto

Viime aikoina on keskusteltu rakenneuudistuksista ja eräs niistä on kuntien menojen leikkaaminen miljardilla. Tämän vuoksi Kouvolan Seudun Kokoomusnuoret esittää Kouvolalle velkakattoa keinona rajoittaa liiallista velanottoa ja rohkaista kaupunginvaltuustoa tekemään sekä vaikeita että ikäviä päätöksiä.

Kun kuntapalvelut päätetään järjestää velkarahalla, palveluiden uudistaminen jää vähemmälle. Riittävän korkea velan määrä vaikuttaa paikkakunnan maineeseen. Yritykset miettivät kahteen kertaan yrityksen laajentamista alueelle ja uusien asukkaiden houkutteleminen vaikeutuu. Yritysten vähyys johtaa paikallisten asukkaiden työttömyyteen, mikä puolestaan lisää tarvetta kuntapalveluihin ja poismuuttoa. Lopulta korotetaan kuntaveroa, minkä vaikutukset tuntuvat kaikissa osapuolissa.

Velkakaton tarkoituksena ei ole halvaannuttaa kaupungin toimintaa niin kuin Yhdysvalloissa kävi, vaan pitää huoli järkevästä taloudenpidosta, millä pidetään kaupunki kunnossa seuraaville sukupolville.

Ota kantaa