Lisää kaupunkia Ouluun!

Kannanotto

Oulun Läänin Kokoomusnuoret tukee Oulun kaupungin kaavailuja mahdollistaa entistä korkeampi rakentaminen. Oulu tavoittelee strategiansa mukaisesti pelkkää maakuntakeskusta merkittävämpää roolia – peräti pohjoisen Skandinavian pääkaupungin asemaa.

”Pohjoisen Skandinavian pääkaupungin asemaa ei saavuteta ilman rohkeaa suhtautumista korkeaan rakentamiseen ja asukastiheyden kasvattamiseen. Tiheään asutussa kaupunkiympäristössä palvelut ovat paremmin saavutettavissa ja joukkoliikenne kannattavampaa”, toteaa Oulun Läänin Kokoomusnuorten puheenjohtaja Janne Heikkinen.

Oulun Läänin Kokoomusnuorten mukaan kaupunkeja ei ole kuitenkaan tarkoituksenmukaista rakentaa ja suunnitella valmiiksi lyhyellä aikajänteellä. Korkean rakentamisen – kuten muunkin rakentamisen – tulee perustua kysyntään, ei määräyksiin.

”Tontinomistajalla tulee olla laajat vapaudet rakentaa maalleen väljien määräysten ja ainoastaan suuntaa-antavien ohjeiden mukaisesti. Asunto- ja liikehuoneistomarkkinat antavat rakentajille tarvittavat signaalit, mihin suuntaan kaupunkia halutaan kehittää ja rakentaa. Holhoavat määräykset ja rajoitukset eivät ole esimerkiksi Oulussa taanneet aina kovin kaunista kaupunkiympäristöä”, huomauttaa puheenjohtaja Heikkinen.

“Kotimaan latteat kaupungit ja asemakaavat eivät olekaan välttämättä huonon suunnittelun tuloksia, vaan ylipäätään määräävän suunnittelun seurausta. Oulun on jatkossa tarjottava mahdollisuuksia monipuoliseen pientalo- ja kerrostalorakentamiseen. Etenkin kalliille keskustatonteille rakennettaessa on annettava mahdollisuus entistä suurempaan tehokkuuteen”, lisää Heikkinen.

Lisätiedot:

Janne Heikkinen

Puheenjohtaja
Oulun Läänin Kokoomusnuoret
+358 405 554 263
janne@janneheikkinen.fi

Korkealaatuiset kuvat mediakäyttöön löydät täältä.

Ota kantaa