Alan vaihtamisen mahdollisuus säilytettävä

Kannanotto

Keski-Suomen Kokoomusnuoret on huolissaan korkeakoulujen opiskelijavalintauudistuksesta. Uudistuksessa on aidosti pidettävä huolta siitä, että alan vaihtamismahdollisuus säilyy.

Uudistuksen ensimmäisessä vaiheessa syksyn 2014 korkeakouluhaussa yliopisto- ja ammattikorkeakouluhaut yhdistyvät, hakija asettaa kuusi hakukohdetta ensisijaisuusjärjestykseen. Samalla korkeakoulut saavat mahdollisuuden varata osan opiskelupaikoista ensimmäistä opiskelupaikkaansa hakeville. Keski-Suomen Kokoomusnuorten mukaan hakujärjestelmän yhtenäistäminen on hyvä, myös hakijaa helpottava uudistus.

Korkeakoulupaikkojen kiintiöimiseen ensimmäistä paikkaa hakeville Keski-Suomen Kokoomusnuoret kuitenkin suhtautuu kriittisemmin. Uudistuksen toisessa vaiheessa, aikaisintaan vuonna 2016, on kaksi vaihtoehtoa. Ensimmäisessä korkeakoulujen päävalinta varataan ainoastaan ensimmäistä opiskelupaikkaansa hakeville. Toisessa vaihtoehdossa korkeakoulut velvoitetaan tekemään riittävän suuret kiintiöt ensimmäistä opiskelupaikkaansa hakeville.

Keski-Suomen Kokoomusnuorten mielestä opintoalan vaihtamisen mahdollisuudesta on aidosti pidettävä kiinni. Tähän mennessä on puhuttu esimerkiksi ”joustavista siirtymämahdollisuuksista alalta alalle” ja ”siirtohauista”. Uudistusta valmisteltaessa on pidettävä huolta siitä, että alan vaihtamisen mahdollisuus säilyy aidosti. Muutoin järjestelmä jää epätasa-arvoiseksi. Kaikki eivät pääse haluamaansa opiskelupaikkaan heti, mutta usein motivaatio säilyy. Tähän asti on ollut mahdollista opiskella jotakin muuta ”välivuoden” ajan, nyt uudistuksen alla abiturientti miettii huolissaan, kannattaako opiskelupaikkaa ottaa vastaan, jos se ei aukeakaan omalta suosikkialalta. Jos ylioppilaaksi valmistunut ei uskalla ottaa mitään paikkaa vastaan, katoaa mahdollisuus kiinnostua jostakin toisesta aineesta ja ote opiskeluun katoaa. Avoin yliopisto on mahdollisuus, muttei sekään maksullisuutensa takia tasa-arvoinen. Työpaikkojakaan ei ikävä kyllä riitä kaikille opiskelupaikatta jääville.

Ota kantaa