Vanhemmuuden kustannukset tasattava

Kannanotto

Vanhemmuuden työnantajille aiheuttamat kustannukset tulisi jakaa nykyistä tasaisemmin, vaatii kokoomusnuoret. Järjestön mukaan nykyinen käytäntö, jossa kustannukset lankeavat valtaosin äitien työnantajien maksettaviksi, heikentää naisten asemaa työmarkkinoilla ja on haitaksi koko kansantaloudelle.

”Mitä pienempi yritys, sitä suurempi riski etenkin nuoren naisen palkkaaminen on. Työnantaja saattaa mieluummin palkata jopa vähemmän pätevän miehen kuin pätevän naisen välttääkseen työntekijän äitiyteen liittyvän kustannusriskin. Tämä on täysin kestämätöntä”, sanoo kokoomusnuorten puheenjohtaja Susanna Koski.

Vanhemmuuden kustannukset jakautuisivat kokoomusnuorten mukaan oikeudenmukaisemmin, jos vastuu kustannuksista siirrettäisiin yrityksiltä valtiolle. Rahoituksen vanhemmuuden kustannusten kattamiseksi valtio saisi kokoomusnuorten mallissa kaikkien työntekijöiden palkasta perittävällä työnantajamaksulla.

”Kokoomusnuorten mallissa työntekijän ikä tai sukupuoli ei olisi enää työnantajalle taloudellinen riski. Työnantaja voisi palkata pätevimmän hakijan näistä tekijöistä riippumatta. Samalla madallettaisiin kynnystä perheen perustamiseen ja parannettaisiin ikääntyvän Suomen väestöllistä huoltosuhdetta”, Susanna Koski perustelee.

Kokoomusnuorten mielestä vanhemmuuden kustannusten tasaaminen olisi paljon parempaa tasa-arvopolitiikkaa kuin sukupuolikiintiöt, joita järjestö vastustaa.

”Jos naiset eivät jo työuransa alkuvaiheessa jäisi vauvariskin vuoksi miesten jalkoihin, olisi naisilla paremmat mahdollisuudet edetä työelämässä myös myöhemmin”, Koski linjaa.

Lisätietoja:

Koski Susanna

Koski Susanna

kansanedustaja

susanna.koski@eduskunta.fi

045 631 9707

Ota kantaa