Pirkanmaan Kokoomusnuoret: Pakkoliitos ei ole tarpeen Tampereen seudulla

Kannanotto

 Pirkanmaan Kokoomusnuoret on huolissaan hallituksen kaavailemista kaupunkiseutuja koskevista mahdollisista kuntien pakkoliitoksista. Tampereen kaupunkiseudulta ”pakkoliitoslistalle” kuuluvat keskuskaupungin lisäksi Kangasala, Lempäälä, Nokia, Pirkkala ja Ylöjärvi.

”Pakkoliitokset saattavat olla tarkoituksenmukaisia tilanteessa, jossa kunnat ovat erittäin vakavassa kriisissä eivätkä mitenkään kykene selviytymään itsenäisinä. Kasvavan kaupunkiseudun hyvin pärjäävien kehyskuntien kohdalla niille ei ole mitään tarvetta”, toteaa piirihallituksen jäsen, kunnanvaltuutettu Akseli Kettula Kangasalta.

Pirkanmaan Kokoomusnuorten mielestä on otettava huomioon, että Tampereen kaupunkiseudun kunnat eivät nykyiselläänkään ole kovin pieniä, vaan ne pystyvät kokonsa ja taloudellisen tilanteensa puolesta selviytymään tehtävistään. ”Pakkoliitoksella ei myöskään välttämättä saataisi aikaan merkittäviä kustannussäästöjä, sillä yhdistyvien kuntien henkilöstöllä on lain takaama viiden vuoden erityislaatuinen irtisanomissuoja”, huomauttaa piirihallituksen jäsen Samuel Wiklund Ylöjärveltä.

Järjestö pitää pakkoliitosten yhteensovittamista maamme perustuslaissa sekä Kansallisen Kokoomuksen periaateohjelmassa mainitun kuntien itsehallinnon periaatteen kanssa erittäin ongelmallisena. ”Ratkaisua ei tuo kansanäänestys, jossa ’vaalipiirinä’ olisi koko kaavailtu liitosalue; tuskin kovin moni pitäisi mielekkäänä suurvallan ja pienen naapurimaan kattavaa äänestystä maiden yhdistymisestä”, pohtii piirihallituksen jäsen Arttu Harju Tampereelta.

Pirkanmaan Kokoomusnuoret tähdentää, että kuntien tehtävänä on tarjota lakisääteisiä palveluita. Tämä ei edellytä kuntarajojen vetämistä työssäkäyntialueiden mukaan. ”On huomionarvoista, että monet suuret julkiset instituutiot, kuten vaikkapa korkeakoulut, on yleensä sijoitettu nimenomaan keskuskaupunkeihin, mikä osaltaan vähentää kehyskuntien työpaikkaomavaraisuutta”, muistuttaa piirihallituksen jäsen Jens Holm Pirkkalasta.

Pirkanmaan Kokoomusnuoret kunnioittaa kuntien itsehallintoa ja sen mahdollistamaa moninaisuutta. Koko seutua ei tule pakottaa samaan muottiin, vaan kunnille ja niiden asukkaille on taattava mahdollisuus paikalliset erityistekijät huomioivaan päätöksentekoon. ”Kuntien välinen vapaaehtoisuuteen perustuva yhteistyö on myönteistä, ja sitä on jo tehtykin monissa asioissa. Pakon käyttäminen puolestaan ei ole perusteltua varsinkaan silloin, kun se ei kuntien olemassaolon ja tehtävistään selviytymisen vuoksi ole välttämätöntä”, sanoo piirihallituksen jäsen, kaupunginvaltuutettu Nea Lehmussaari Nokialta.

Järjestö ei ole vakuuttunut pakkoliitoksella saavutettavista hyödyistä. Kuntien suurimmat ongelmat eivät poistu, vaikka koko Pirkanmaa liitettäisiin pakolla yhteen. Kuntarajojen piirtelemisen sijaan nyt tulisi keskittyä karsimaan kuntasektoria riivaavaa kroonista alijäämää sekä antamaan kunnille mahdollisuus kantaa vastuuta omasta tulevaisuudestaan. ”Apua voisi olla kuntia koskevan sääntelyn vähentämisestä ja koko nykyjärjestelmän läpikotaisesta kriittisestä tarkastelusta. Onko jokainen valtion kunnille määräämistä lakisääteisistä tehtävistä todellakin ehdottoman välttämätön, vai voitaisiinko kunnille antaa enemmän todellista päätösvaltaa?” miettii varapuheenjohtaja, kunnanvaltuutettu Alireza Abdali Kangasalta.

Lisätietoja:

Pirkanmaan Kokoomusnuoret ry

Puheenjohtaja Petri Rajala (puh. +358400631875)

Varapuheenjohtaja Alireza Abdali (puh. +358409644444)

Hallituksen jäsen Nea Lehmussaari (puh. +358504001200)

Hallituksen jäsen Samuel Wiklund (puh. +358505446096)

Hallituksen jäsen Arttu Harju (puh. +358503440640)

Hallituksen jäsen Jens Holm (puh. +358407307107)

Hallituksen jäsen Akseli Kettula (puh. +358503530996)

Ota kantaa