Määrätietoista otetta työurien pidentämiseen

Kannanotto

Kokoomuksen Nuorten Liitto vaatii, että eläkeratkaisussa sitoudutaan työurien pidentämiseen esimerkiksi eläkeikää nostamalla ja työssäjaksamisen esteitä poistamalla, ja että eläkemaksujen korotuksista pidättäydytään. Työeläkemaksut ovat työvoimakustannuksia, jotka noustessaan heikentävät suomalaisen työn kilpailukykyä. Sellaista kehitystä on pyrittävä kokoomusnuorten mielestä kaikin keinoin torjumaan.

”Työeläkemaksujen korottaminen olisi kestämätön tie, koska ne osana jo ennestään korkeita työllistämiskustannuksia haittaavat työllistymistä ja työn teettämistä. Etenkin työvoimavaltaisilla aloilla työvoimakustannusten kasvu on myrkkyä. Eläkejärjestelmän kestävyyden vahvistamisen keinot on etsittävä muualta kuin maksujen jatkuvasta korottamisesta”, sanoo kokoomusnuorten puheenjohtaja Susanna Koski.

”Eläkeiän korottamispäätöksen kanssa on hukattu liian monta vuotta. Tarvitaan sekä selkeä linjaus vanhuuseläkeiän alarajan noususta että työelämän laadullista kehittämistä. Mikään yksittäinen keino ei tietenkään ratkaise koko ongelmaa, eikä kukaan oikeasti niin kuvittelekaan. Eläkeiän korotus on joka tapauksessa tehtävä, mutta se ei riitä, jos työssä jaksamisen esteitä ei samalla kyetä poistamaan. Selvää on, että täytyy löytää vaikuttavia toimia myös työhyvinvoinnin ja työelämän laadun lisäämiseksi”, Koski perustelee.

Kokoomuksen Nuorten Liitto katsoo, että työpaikoilla pitäisi paikallisesti pystyä puuttumaan nykyistä tehokkaammin esimerkiksi alkoholin ongelmakäyttöön. Tarpeettomat poissaolot töistä, työnantajan kustannukset tekemättömästä työstä ja työkyvyttömyyseläkkeet rasittavat yksilöä itseään, työnantajaa ja koko yhteiskuntaa.

”Tässä on yksi selkeä kohde, jossa työmarkkinaosapuolet voisivat yhteistyössä kehittää paikallistason tueksi konkreettisia välineitä ongelmien ratkaisemiseen. Kaiken lisäksi tämä voitaisiin tehdä ilman yhtäkään uutta lakia tai valvovaa virkamiestä”, Koski linjaa.

Lisätietoja:

Koski Susanna

Koski Susanna

kansanedustaja

susanna.koski@eduskunta.fi

045 631 9707

Ota kantaa