Katse tulevaisuuteen

Kannanotto

Oulun Läänin Kokoomusnuoret lähtee Kansallisen Kokoomuksen kesäkuiseen puoluekokoukseen kolmella aloitteella. Aloitteet käsittelevät liikeaikalain kumoamista, sosiaaliturvan perinpohjaista uudistamista sekä osinkoverotuksen keventämistä. Puoluekokous järjestetään Lahdessa 13.-15.6.2014.

“Haluamme aloitteillamme sekä selkeitä ratkaisuja käytännön ongelmiin, että tähtäämme myös pitkän aikavälin uudistuksiin. Esimerkiksi nykyinen liikeaikalaki aiheutti Oulussa absurdin tilanteen pääsiäisenä, kun joinakin päivinä ruokaa myytiin konttiautosta ja toisina pääsi kauppaan sisälle. Osinkoverotuksen uudistuksella halutaan kannustaa kansalaisia tekemään pieniä sijoituksia yrityksiin, eikä vain makuuttamaan rahojaan pankkitilillä. Perustili on täysin uusi ajatus sosiaaliturvan järjestämiseen, purkamalla turhaa byrokratiaa ja kannustamalla ihmisiä koko elämänsä pitkäjänteiseen suunnitteluun”, puheenjohtaja Joona Lahti toteaa.

Oulun Läänin Kokoomusnuoret katsoo vahvasti tulevaisuuteen. Vanhoja rakenteita on pystyttävä uudistamaan ajankuvaan, yleiseen kehitykseen sekä tukemaan kansalaisten arkea paremmin. Liikeaikalain kumoaminen kasvattaisi tarjolla olevien työtuntien määrää, sekä poistaisi nykyiseen poikkeuslupien myöntämiseen liittyvän ongelmallisuuden. Piensijoittamisesta, ns. kansankapitalismista on tehtävä houkutteleva vaihtoehto ja mahdollisuus saada koko kansa parantamaan maamme oloja. Tästä hyötyvät rahoitusta saavat yritykset, sekä poistettaisiin nykyistä piensijoittamiseen liittyvää verotaakkaa – tällä hetkellä piensijoittajat maksavat suhteellisesti eniten veroja toiminnastaan. Perustilin kantava idea on, että suurin osa tulonsiirroista tapahtuu ihmisen eri elämänvaiheiden välillä, toisin kuin nyt, jossa eri elämänvaiheet ovat hyvin eriarvoisia ja apua voi saada vain byrokraattisen prosessin kautta.

“Uudistuksemme ja ehdotuksemme eivät ole ainutlaatuisia, vaan tällaisia muutoksia on toteutettu jo muun muassa Ruotsissa ja Virossa. Jos Suomi häviää kannustavuudessaan ja houkuttelevuudessaan lähimmille naapurimaillemme, pitkän aikavälin menestyskin on hyvin vaikeaa saavuttaa”, sanoo puheenjohtaja Lahti.

Alla olevasta listasta pääset tutustumaan aloitteisiimme:

Lisätiedot:

Joona Lahti

Puheejohtaja
Oulun Läänin Kokoomusnuoret ry
joona.lahti@gmail.com
puh. 0503219156

Lotta Savola

Järjestösihteeri
Oulun Läänin Kokoomusnuoret ry
lotta.savola@kokoomusnuoret.fi

Ota kantaa