Pirkanmaan Kokoomusnuoret: Terveydenhuollon henkilökunnan omantunnonvapautta kunnioitettava

Kannanotto

Pirkanmaan Kokoomusnuoret on huolissaan terveydenhuollon henkilökunnan omantunnonvapaudesta. Tällä hetkellä Suomessa terveydenhuollon henkilökunnalla ei ole lakisääteistä oikeutta kieltäytyä suorittamasta raskaudenkeskeytystä vakaumuksen perusteella. Eettinen ristiriita raskaudenkeskeytysten ja elämän suojelun välillä on terveydenhuollon työntekijöille psyykkisesti raskas. Erityisen raskas se on heille, jotka henkilökohtaisen vakaumuksensa perusteella kokevat toiminnallaan päättävänsä ihmiselämän. Jos työntekijä painostetaan toimimaan vastoin syvää vakaumustaan, hänen henkinen terveytensä vaarantuu.

Yleisesti ottaen omantunnonvapaudella tarkoitetaan terveydenhuollossa sitä, että terveydenhuollon ammattilaiset saisivat hoitaa potilaitaan ilman, että heitä painostettaisiin suorittamaan toimenpiteitä, joiden he vakaasti uskovat vahingoittavan potilaita tai päättävän ihmiselämän. Samalla periaatteella lääkäreiden on sallittu toimia omantuntonsa mukaan elämää kunnioittaen muidenkin eettisesti ristiriitaisten toimenpiteiden suhteen, kuten eutanasiassa tai kuolemanrangaistuksen täytäntöönpanossa. ”Työntekijät, jotka henkilökohtaisen vakaumuksensa perusteella kokevat raskaudenkeskeytyksessä päättävänsä ihmiselämän, tulisi vapauttaa raskaudenkeskeytysten suorittamisesta”, linjaa puheenjohtaja Petri Rajala.

Lähes kaikissa Euroopan maissa terveydenhuollon henkilökunnalla on lakisääteinen oikeus eettisen tai uskonnollisen vakaumuksen perusteella kieltäytyä osallistumasta raskaudenkeskeytyksiin. ”Myös Suomessa tarvitaan vastaavaa lainsäädäntöä, joka poistaa vakaumukseen perustuvan syrjinnän ja takaa yhtäläiset oikeudet opiskeluun ja ammatin harjoittamiseen vakaumuksesta riippumatta myös kätilöille ja gynekologeille”, toteaa hallituksen jäsen Akseli Kettula.

Keskeinen sivistysvaltion ihmisoikeus on vakaumukseen perustuva uskonnon ja omantunnon vapaus. Se taataan muun muassa Euroopan ihmisoikeussopimuksessa, Euroopan unionin perusoikeuskirjassa ja Suomen perustuslaissa.

Euroopan neuvoston päätöslauselmassa todetaan, että terveydenhuollon henkilökunnalla on oltava oikeus ilman mitään rangaistusta tai syrjintää kieltäytyä osallistumasta raskaudenkeskeytyksiin. Lisäksi siinä kehotetaan neuvoston jäsenmaita kehittämään säädöksensä niin, että ne turvaavat henkilöstön omantunnonvapauden.

Moniarvoisessa yhteiskunnassa tarvitaan suvaitsevaisuutta ja kunnioitusta eri vakaumuksia kohtaan. ”Ulottuuko suvaitsevaisuus niihin terveydenhuollon ammattilaisiin, joiden syvä ja vilpitön vakaumus ei salli heidän osallistua raskaudenkeskeytysten tekemiseen?” kysyy puheenjohtaja Petri Rajala.

Lisätietoja, Pirkanmaan Kokoomusnuoret:

Rajala Petri

Rajala Petri

petri@petrirajala.com

0400 631 875

Tampere

Kettula Akseli

Kettula Akseli

050 353 0996

Ota kantaa