Vantaan Kokoomusnuoret ry

Itsenäisen Skotlannin puolesta

Kannanotto

Vantaan Kokoomusnuoret ry. tukee skotlantilaisten itsenäistymisaikeita 18. syyskuuta järjestettävässä kansanäänestyksessä. Skotlannilla on oma pitkä historia sekä omaleimainen kulttuurinsa. Isoon-Britanniaan maa on liittynyt vuonna 1707 ja itsenäisyyttä on ajettu aktiivisesti siitä lähtien, kun Skotlannin kansanpuolue (SNP) nousi Skotlannin parlamentin suurimmaksi puolueeksi.

Vaikka Skotlanti edustaa pinta-alaltaan kolmasosaa Iso-Britanniasta, muodostavat sen viisi miljoonaa asukasta alle kymmenesosan koko maan populaatiosta. “Skotlantilaisilla olisi huomattavasti helpompaa tehdä päätöksiä oman maansa asioista itsenäisessä valtiossa”, toteaa yhdistyksen puheenjohtaja Satu Virtanen. “Nyt suuri osa päätöksistä tehdään kaukana heistä Lontoon Westminsterissä, ja yksittäisen ihmisen vaikutusmahdollisuudet omaa elämää koskeviin asioihin ovat merkittävästi pienentyneet.”

Skotlannilla on myös taloudellisesti jopa paremmat edellytykset pärjätä omillaan. Sen bruttokansantuote asukasta kohden on suurempi kun Iso-Britanniassa keskimäärin. Myös valtaosa Iso-Britannian öljyvaroista sijoittuu Skotlannin alueelle.

Maassa tehtyjen kyselyiden mukaan itsenäisyyden kannatus kansalaisten keskuudessa on ollut jatkuvassa kasvussa ja sunnuntaina 7.9 itsenäisyyden kannattajien määrä ylitti sen vastustajien määrän YouGov:in teettämän kyselyn mukaan.

“Mielestämme jokaisella kansalla, joka itsenäisyyttä demokraattisesti ja rauhanomaisesti ajaa, tulisi olla oikeus siihen”, lopettaa puheenjohtaja Virtanen.

Lisätietoja:

Satu Virtanen, puheenjohtaja

Vantaan Kokoomusnuoret ry

0409308474

satu.virtanen@cs.helsinki.fi

Ota kantaa